Kotihoidon kumppani

Posti tarjoaa asiakaskohtaisesti sovittavia käyntejä, joilla tuetaan kotihoidon toimintaa.

Toimimme kotihoidon kumppanina tuottaen tukikäyntejä, joilla voidaan tukea asiakkaan kotona asumista kustannustehokkaasti. Asiakaskäynnit suunnitellaan asiakkaan palvelusuunnitelman perusteella ja Postille ohjataan työtehtäviä, jotka eivät vaadi hoitajan ammatillista koulutusta. Voimme huolehtia esimerkiksi aterioinnin tai lääkkeen oton valvonnasta ja asiakkaan liikkumisen avustamisesta, tai muista asiakkaan arjen sujumisen kannalta välttämättömistä askareista. Näin kotihoidon henkilöstöltä vapautuu aikaa hoitotyöhön ja toiminnan uudelleen organisoinnilla tehostetaan työajan käyttöä sekä tuodaan säästöä matka-ajoista.