Tarkempaa asiakastietoa profiloinnin avulla

Profiloinnilla tarkoitetaan asiakaskannan tai valitun asiakasryhmän kuvausta, jossa hyödynnetään useita sosiodemografisia ja maantieteellisiä tunnuslukuja sekä sopivaa vertailuryhmää asiakkaiden erityispiirteiden tunnistamiseksi. Profiloinnin avulla muodostuu tarkka kuva siitä, millaisia asiakkaasi ovat ja mitkä piirteet erottavat heidät väestöstä tai muusta valitsemastasi vertailuryhmästä.

Asiakkaiden profilointi

Esim. conzoom ® -luokitus auttaa asiakassegmentoinnissa mm. väestörakenteen, elämänvaiheen, sosioekonomisen aseman, kuluttajakäyttäytymisen ja asenteiden perusteella. Segmentoinnin hyödyntäminen markkinoinnissa on lähtökohta systemaattiselle kohdennetulle markkinoinnille.

Profilointi Ajoneuvotietojärjestelmästä kertoo henkilön perustietojen lisäksi tiedot mm. nykyisestä ja edellisestä autosta.

Profiilitietoja voidaan muodostaa erikseen ryhmistä, esimerkiksi asiakkuutensa lopettaneet, tietyn palvelun ostaneet tai avainasiakkaat. Myös toiveidesi mukaiset vertailuryhmät on helppo rakentaa oletuksena olevan koko väestön lisäksi vaikkapa myymäläsi vaikutusalueen asukkaat.