Tarkempaa asiakastietoa

Profiili kertoo asiakasrekisterisi sisällön jakaumina keskeisten tietojen suhteen. Profilointitietoja voit hyödyntää sekä omaan asiakaskantaasi suunnatussa viestinnässä että uusasiakashankinnassa.

Esim. conzoom ® -luokitus auttaa asiakassegmentoinnissa mm. väestörakenteen, elämänvaiheen, sosioekonomisen aseman, kuluttajakäyttäytymisen ja asenteiden perusteella. Segmentoinnin hyödyntäminen markkinoinnissa on lähtökohta systemaattiselle kohdennetulle markkinoinnille.

Profilointi Ajoneuvotietojärjestelmästä kertoo henkilön perustietojen lisäksi tiedot mm. nykyisestä ja edellisestä autosta.

Profiilitietoja voidaan muodostaa erikseen ryhmistä, esimerkiksi asiakkuutensa lopettaneet, tietyn palvelun ostaneet tai avainasiakkaat. Myös toiveidesi mukaiset vertailuryhmät on helppo rakentaa oletuksena olevan koko väestön lisäksi vaikkapa myymäläsi vaikutusalueen asukkaat.