Kotipalvelut

Posti Kotipalvelut tuo laadukkaat ja kustannustehokkaat henkilökohtaisen avun, kotihoidon ja avustavien tehtävien palvelut kunnille ja yksityisasiakkaille. Autamme päivittäisissä askareissa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua ja ylläpitää hänen toimintakykyään. Posti on luotettava ja tunnettu kumppani lähipalveluiden tuottajaksi kasvavaan asiakastarpeeseen.

Henkilökohtainen apu

Postin Kotipalvelut tarjoaa vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisen avun palveluja henkilöille, jotka pitkäaikaisen tai etenevän sairauden johdosta tarvitsevat toisen henkilön apua suoriutuakseen kotona ja kodin ulkopuolella joka päiväisissä toimissa. Autamme päivittäisissä askareissa sekä vapaa-ajan vietossa, asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

Tarjoamme tutun ja turvallisen arjen asiakkaalle hänen omassa kodissaan. Palvelumme täydentävät tai korvaavat kaupungin kotihoidon antamaa apua. Postin kotipalveluiden avulla asiakkaidemme on mahdollista asua omassa kodissaan onnellisesti ja pidempään. Ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilöstömme avustaa päivittäisissä askareissa tai muissa arjen tarpeissa.

Palvelut räätälöidään maksuttoman kartoituskäynnin yhteydessä yksilöllisesti. Meillä on mahdollisuus aloittaa käynnit nopeasti esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.

Esimerkkejä palveluista;

  • Avustaminen arjessa; peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu
  • Kodinhoito; siivous, pienet ulkotyöt, pyykkihuolto
  • Kauppa- ja muu asiointipalvelu
  • Saattajapalvelu esimerkiksi lääkäriin tai harrastuksiin
  • Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • Kotisairaanhoito; lääkkeenjako, haavahoidot, näytteenotot ja injektiot, verenpaineen- ja verensokerinseuranta, sekä muut sairaanhoidolliset toimenpiteet.

 

Omaishoidon sijaistus

Saat kauttamme sijaisen omaishoitajan vapaan ajaksi, myös koko vuorokauden ajaksi. Sijaispalvelumme avulla omaishoitajan on mahdollista ottaa vapaapäivä tai pieni lepohetki.

Postin ostaman HR Hoiva Oy:n nimi vaihtui Posti Kotipalvelut Oy:ksi

Posti osti tammikuussa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluita tarjoavan HR Hoiva Oy:n. HR Hoiva jatkaa toimintaansa Postin tytäryhtiönä. Yhtiön nimeksi tuli 31.3.2017 Posti Kotipalvelut Oy.

HR Hoivan brändi ja muun muassa nettisivut vaihtuvat Postin brändin mukaisiksi kevään aikana. Muutos ei vaikuta henkilöstöön tai asiakkaiden palveluihin.

Lue tästä tiedote yrityskaupasta

Kuopio kehittää kotihoitoon uutta palvelumallia Posti Kotipalveluiden kanssa

Kuopion kotihoito aloittaa Posti Kotipalveluiden kanssa vuoden loppuun asti kestävän pilotin, jossa kehitetään monitoimijamallia kotihoitoon. Tavoite on varmistaa asiakkaalle hänen tarpeisiinsa perustuva palvelukokonaisuus, vahvistaa asiakkaan palveluverkostoa ja lisätä asiakkaan arkeen hänen toimintakykyään tukevaa palvelua.

Lue lisää

Posti ja Securitas aloittivat yhteistyön hälytys- ja vartiointipalveluissa

Posti tavoittaa joka arkipäivä 2,8 miljoonaa kotitaloutta, ja kehittää nyt kumppaneiden kanssa uusia kotiin tarjottavia palveluja. Securitas ja Posti ovat aloittaneet kevään kestävän kokeilun Muhoksen ja Ylivieskan taajama-alueilla. Postin vartijatyöhön kouluttautuneet työntekijät huolehtivat Securitaksen toimeksiannoista arkisin sovituilla alueilla.

Lue lisää

Posti aloittaa yhteistyön kotipalveluissa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa

Postin kotipalvelut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Posti ovat sopineet vuoden mittaisesta kotipalvelukokeilusta Eksoten kotihoidossa. Kokeilun aikana Postin työntekijät avustavat kotihoidon asiakkaita muun muassa ateriakuljetusten ja perusjakelun yhteydessä Savitaipaleella, Rautjärvellä ja Ylämaalla.

Lue lisää tiedotteesta