Printa ut sidan In English Suomeksi Text storlek: Förmindra Utviga

Postpaket

En förmånlig tjänst med riksomfattande täckning. Mottagaren hämtar försändelsen på posten.

Leveransen av alla Postens inrikes paket är klimatvänlig. Den klimatvänliga utdelningen behöver inte köpas separat, och den ger inte upphov till några extra kostnader.

Grundläggande produktinformation
Transporttid

Kan hämtas på postkontoret enligt adressen i regel följande arbetsdag efter postningen efter kl. 16.

Maximivikt

30 kg.

Maximimått

100 cm x 60 cm x 60 cm.

Minimimått

25 cm x 15 cm x 3,5 cm.

Märkning och koder

Adresskortet, på vilket man även antecknar tilläggstjänsterna, finns att få på posten.

Sändning

Lämnas in på posten.

Försändelseuppföljning

Försändelserna kan följas upp utifrån försändelsekoden på adresskortet.

Uppgifterna om utlämning/utdelningsförsök finns i försändelseuppföljningssystemet.

Mottagning

Försändelsen hämtas på posten under postens öppettider. Försändelsen utlämnas mot kvittering. Mottagaren ska vara beredd på att legitimera sig.

Prissättning

Priset baserar sig på vikten och eventuella tilläggstjänster.

Betalningssätt

Kontant.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Förvaring

Försändelsen förvaras på posten två hela kalenderveckor utöver ankomstveckan, varefter försändelsen returneras till avsändaren på avsändarens bekostnad. Adressaten erhåller endast en ankomstavi.

Innehållsbegränsningar

När du skickar pengar, värdeföremål, värdepapper, annat värdefullt eller bräckligt gods, informera Postens personal om detta eller begär närmare information av kundtjänsten. Så försäkrar du dig om rätt tjänst för din försändelse.