Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

När du gör en tidsbestämd eftersändning av post, delar vi ut din post till önskad adress under en tid du valt. Tjänsten är avgiftsbelagd.

  • Du får adresserade postförsändelser som kommer till din ordinarie adress (brev, tidningar, massbrev) och paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (en s.k. Postpaket-produkt) för en viss tid till en annan adress, till exempel till sommarstugan.
  • Vi delar ut post till din semesteradress i din postlåda utan tilläggsavgift (se Närpostlåda till stugan), när lådan har placerats vid postlådor som tillhör invånare som bor på orten året runt.
  • Paket som transporteras hem och avtalspaket från företag (t.ex. Economy 16-paket) ingår inte i tjänsten.
  • Till utlandet eftersänds endast 1:a och 2:a klass brevförsändelser. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.
  • När den avtalade tiden löper ut styrs din post automatiskt till din ordinarie adress.
  • Avtala om eftersändning av dagstidningar direkt med tidningens kundtjänst.
  • När du vill avbryta reklamutdelning under din semester, fäst ett "Ej reklam"-meddelande på ditt brevinkast eller din postlåda.

När man beräknar tjänstens längd anses tjänstens inlednings- och slutdatum som dagar då tjänsten gäller.

Exempel: Den valda tidsperioden för vidaresändning är 6.7 - 15.7.2015 (mån-ons). Vidaresändningen inleds måndagen den 6 och du får posten till exempel till sommarstugan på tisdagen. Posten vidaresänds ännu följande tisdag och delas ut till den tidsbundna adressen på onsdagen den 15, men onsdagens post vidaresänds inte längre utan delas ut till den ursprungliga adressen med torsdagens post och tjänsten har avslutats.

Det förmånligaste sättet är att beställa tidsbestämd eftersändning av post via nätet.

Beställ en tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

Prislista

Närpostlåda till stugan

När du ingår ett avtal om tidsbestämd eftersändning av post eftersändning, kan du samtidigt avtala om tjänsten Närpostlåda till stugan.  I tjänsten delar vi ut posten avvikande från utdelningsplanen i brevinkast, postlåda eller en annan plats. Ingå avtal antingen via nättjänsten, eller per telefon med kundtjänsten. Tjänsten Närpostlåda till stugan är avgiftsbelagd.

Närpostlåda till stugan