Närpostlåda till stugan

Vi delar ut post till din semesteradress i din postlåda utan tilläggsavgift, när lådan har placerats vid postlådor som tillhör invånare som bor på orten året runt. Med tjänsten Närpostlåda kan du placera postlådan vid din stuga eller vid vedbodsknuten.

  • Prissättningen av tjänsten baserar sig på att utdelaren måste stanna en extra gång eller en ruttavvikelse. Tjänsten är tillgänglig för en avvikelse på högst två kilometer. Priset består av en öppningsavgift och priset för tjänsten.
  • Du kommer väl ihåg när du beställer tjänsten Närpostlåda till stugan att du samtidigt beställer en tidsbestämd eftersändning av post, med vilken du kan eftersända den post som adresseras till din hemadress vidare till din semesteradress.
  • Även om du bara eftersänder en dagstidning till din semesteradress, beställ tjänsten Närpostlåda till stugan, om postlåda har placerats på en avvikande plats.

Beställning av tjänsten

Begär offert för tjänsten. När du godkänner vår offert är det samtidigt en beställning av tjänsten.

Ange i offertbegäran den adress dit du beställer tjänsten, samt postlådans placering. Vi handlägger offerten i den lokala postutdelningen och kontaktar dig eventuellt i anknytning till postlådans placering och inledandet av tjänsten. Begär offerten i god tid! Då får du tjänsten när du önskar den.

Begär offert om tjänsten via nätet 

Prislista för tjänster

Postis utdelningstjänster för äldre kunder och personer med rörelsehinder

Personer över 75 år och rörelsehindrade har rätt att få Postis grundutdelning till tomtgränsen eller ett brevinkast. Tjänsten är tillgänglig endast till postmottagarens ordinarie adress. Till sommarbostaden får du posten närmare dig med tjänsten Närpostlåda till stugan. Gör en separat tjänstebeställning.

 

Placering och inköp av postlåda

Lägg vikt vid postlådans användbarhet när du skaffar en låda. Postlådan ska vara tillräckligt rymlig och den ska skydda posten väl. Säkerställ en felfri utdelning och ange dina adress- och namnuppgifter på postlådan.

Mer information om placeringen av postlådan