Närpostlåda till hemadressen

Tjänsten Närpostlåda erbjuder dig möjligheten att få post till önskad plats, till exempel till ett brevinkast i stället för en postlåda längs gatan.

  • Med tjänsten Närpostlåda kan du styra utdelningen av dagspost. Dagstidningar som delas ut i tidigutdelningen utdelas inte utan separat avtal till en Närpostlåda.
  • Varje lösning avtalas separat med kunden. Vi prissätter tjänsten från fall till fall efter längden på postutdelarens avvikelse från den normala rutten.
  • Tjänsten kan gälla en enstaka postmottagare som bor i ett egnahemshus eller ett bostadsbolag eller bostadsbolagets alla postmottagare.
  • Om du vill ingå ett gemensamt tjänsteavtal för hela husbolaget, se närmare information på våra företagssidor om beställning av tjänsten Närpostlåda till bostadsbolag.

Närpostlåda till bostadsbolag

Beställning av tjänsten

Begär en offert om tjänsten. När du godkänner vår offert är det samtidigt en beställning av tjänsten.

Ange i offertbegäran den adress dit du beställer tjänsten och beskriv postlådans placering. Vi handlägger offerten i den lokala postutdelningen och kontaktar dig eventuellt i anknytning till postlådans placering och inledandet av tjänsten. Begär offerten i god tid! Då får du tjänsten när du önskar den.

Begär offert om tjänsten via nätet

Tjänsteprislista

 

Avgiftsbelagd utdelning av tidning

Vi delar ut tidningen i tidigutdelningen från den utdelningsplats som ingår i priset för prenumeration av tidningen, antingen till tidningens prenumerationsadress eller nära den. Ingå ett avtal om tjänsten med vår kundtjänst. Tjänsteavtal kan ingås med en enskild postmottagare eller ett bostadsbolag, och då gäller det alla postmottagare i bostadsbolaget.

Tjänsteprislista

 

Postis utdelningstjänster för äldre kunder och personer med rörelsehinder

Personer över 75 år och rörelsehindrade har rätt att få Postis grundutdelning till tomtgränsen eller lägenhetsspecifikt i ett brevinkast. Tjänsten är avgiftsfri för postmottagarens ordinarie adress.

Läs mer

Placering och inköp av postlåda

Lägg vikt vid postlådans användbarhet då du skaffar en låda. Postlådan ska vara rymlig och den ska skydda posten väl. Säkerställ en felfri utdelning och ange dina adress- och namnuppgifter på postlådan.

Mer information om placeringen av postlådan