Närpostlåda

Tjänsten Närpostlåda ger dig en möjlighet att få din post utdelad på önskat ställe vid slutpunkten. Via denna tjänst kan exempelvis egnahemshushåll få sin post utdelad i dörrens postinkast. Även bostadsaktiebolag eller boende i bostadsaktiebolag kan avtala separat om postutdelningen.

På motsvarande sätt är det möjligt att avtala om flyttning av postlådan på den ort där sommarstugan finns, lådan kan flyttas t.ex. till hörnet av tomten eller till vägen som leder till tomten.

Närpostlåda till stugan

Vore det kanske dags att förkorta sträckan till postlådan vid sommarstugan? Genom tjänsten Närpostlåda kan du avtala om utdelning av posten precis enligt dina behov.

Bekanta dig med tjänsten
Närpostlåda till hemadressen

Man kan även avtala om individuell postutdelning till hemadressen. Varför inte underlätta din vardag?

Läs mer
Placering av postlådan

En rätt placering av postlådorna har en direkt inverkan på postutdelningens tidtabell. Beakta även att postlådan är praktisk i användningen och att den är hållbar. Kom också ihåg att sätta ut namn och adress på din låda.

Läs mer