Beställning av tjänster

Du beställer poststyrningstjänster enklast och förmånligast via nättjänsten för poststyrning. Du betalar också tjänsten enkelt på nätet.

Nättjänst
  • I nättjänsten kan du göra adressändring, beställa tidsbestämd eftersändning av post eller avbrott i utdelningen och uppdatera dina kontaktuppgifter.
  • Du kan be om en offert och beställa tjänsterna Närpostlåda till stugan samt Närpostlåda till hemadressen.
  • Du kan också lämna in en tjänstebegäran om specialutdelningstjänsten för personer över 75 år eller för hushåll med personer med bestående rörelsehinder via nättjänsten.

Du kan logga in i Styrtjänsten för post med Postis behörighetskoder, nätbankskoder eller ett chipförsett identitetskort.

Logga in i tjänsten
Telefontjänsten
  • Du kan begära en offert om Närpostlåda till stugan, Närpostlåda till hemadressen och specialutdelningstjänster hos vår kundtjänst, 0200 27100 (lna/msa) mån-fre kl. 8-16.
  • Du gör flyttanmälan per telefon på finska på numret 0295 535 535 (lna/msa) och på svenska på 0295 535 536 mån-fre kl. 8-16. Per telefon kan du också beställa avbrott i utdelningen, tidsbestämd eftersändning av post samt uppge en parallelladress.
Tjänster med blankett

Poststyrningstjänster kan också beställas med en blankett som du hämtar på posten. Utöver att du kan göra en adressändring kan du även beställa avgiftsbelagda tilläggstjänster, exempelvis avbrott i utdelningen och tidsbestämd eftersändning av postförsändelser.

Med blanketten följer ett returkuvert i vilket blanketten ska postas då den är ifylld enligt anvisningarna. Poststyrningstjänster kan inte betalas i butikerna eller hos återförsäljarna.

Sök Postis butik eller försäljningsställe