Samarbetspartner

Avsändarföretagen och -samfunden i Netposti marknadsför egna fakturor, lönespecifikationer eller andra elektroniska brev för konsumenterna på olika sätt. Löntagare eller fakturamottagare kan t.ex. i en bilaga till lönespecifikationen eller fakturan, i personal- eller kundtidningar, per e-post eller i Netposti-broschyrer få information om möjligheten att i fortsättningen ta emot breven i Netposti. Nedan följer några exempel på hur Netposti-samarbetet marknadsförs.

 


DNA Ab är en finländsk datakommunikationskoncern som erbjuder privatpersoner, organisationer och företag högklassiga samtals-, data-, mobiltelefon- och TV-tjänster som utnyttjar den allra senaste tekniken. DNA har över 3 miljoner kunder i mobilnätet och det fasta nätet. DNA erbjuder mångsidiga datakommunikationstjänster för kontakt mellan människor, informationssökning, säkerhet och underhållning.

DNA genomför en kampanj för sina egna kunder om hur enkelt det är att ta emot elektroniska fakturor i Netposti. Kunderna kan vinna iPhone-priser i kampanjen, som marknadsförs bl.a. på fakturabilagor, på Internet och i nyhetsbrev.

Mer information: www.dna.fi

 

 

I S-Banken Netposti kan kunderna sköta såväl nätbanksärenden som ärendekommunikation på ett säkert sätt. S-Banken Netposti marknadsför ibruktagandet av den elektroniska tjänsten på nätbankens webbplats och i en bilaga till Visa-fakturorna i pappersformat. Bland dem som har aktiverat Netposti via S-Banken har man lottat ut flera resepresentkort.

Mer information: www.s-pankki.fi

 

Säästöpankki

Sparbankernas mål är att stödja sina kunders ekonomiska välmående och underlätta ekonomihanteringen. Genom att ansluta Netposti till sin Internetbank hjälper Sparbankerna sina kunder att överföra pappersarkiven i hemmen i elektronisk form. Sparbankerna aktiverar sina kunder att använda Netposti genom att informera om den bl.a. på bankens webbplats, i kundtidningen och som bilaga till Visa-fakturorna i pappersformat.

Mer information: www.saastopankki.fi

Finnair vill vara en ansvarskännande världsmedborgare som beaktar miljön i all sin verksamhet. Allt fler löntagare på Finnair tar emot sina lönespecifikationer i Netposti oberoende av tid och plats. Man har informerat om de elektroniska lönespecifikationerna bl.a. i en bilaga till lönespecifikationerna i pappersformat, på intranätet, i personaltidningen och på interna möten.

Läs mer om Finnairs samhällsansvar och miljöfrågor.

 

Trafiksäkerhetsverket TraFi har som uppgift att främja trafiksäkerheten, en hållbar utveckling av trafiksystemet och informationsservicen för fordonstrafiken. Konsumenterna kan ta emot sina fordonsskattesedlar elektroniskt i Netposti i stället för i pappersformat.

TraFi har skickat information om Netposti som en bilaga till kundernas fordonsskattesedlar och lottat ut navigatorer bland dem som tar emot elektroniska fordonsskattesedlar i Netposti.

Mer information www.trafi.fi/sv/


Hobby Hall, som hör till Stockmannkoncernen, marknadsför mottagning och arkivering av fakturor som elektroniska brev i Netposti till sina kunder. Hobby Halls kunder får information om Netposti i en katalogbilaga, på Hobby Halls webbplats, i ett elektroniskt nyhetsbrev och på sina pappersfakturor.

Mer information: www.hobbyhall.fi