Vanliga frågor

Mottagning av brev elektroniskt

Hur fungerar Netposti?


Netposti är inte en e-posttjänst utan ett alternativ till postlåda. Brev som du tidigare mottagit i pappersform i brevlådan kan du nu ta emot elektroniskt i Netposti. De mottagna breven kan vara t.ex. myndighetsmeddelanden, räkningar, lönespecifikationer och hälsomeddelanden.

Netpostis elektroniska brev skapas av de elektroniska filer som avsändarna levererar till utskriftsoperatorn (elektroniskt brevmaterial) och utgående från vilka breven skrivs ut, läggs i kuvert och postas. Av detta material styrs också brev i elektronisk form till mottagare som registrerat sig i Netposti. Pappersbrev skrivs inte ut om företaget utnyttjar Netpostis elektroniska brevtjänst och mottagaren har i Netposti valt att ta emot endast den elektroniska versionen av brevet. I annat fall postas dessutom ett pappersbrev till mottagaren.

Allt sker automatiskt inom datasystemet mellan avsändaren och Netposti och brevsekretessen är inte hotad i något skede.

Hur vet man att det har kommit brev till Netposti?

När ett nytt brev anländer till Netposti får du ett meddelande till din e-postadress. Du kan även ta emot meddelanden om nya brev per sms i stället för via e-post, eller som ett komplement till e-posten. Dessa sms är avgiftsbelagda och faktureras på telefonräkningen.

Kommer ett elektroniskt brev snabbare än ett pappersdito?

Ett elektroniskt brev är i din postlåda på Netposti 1-2 dygn snabbare än vad motsvarande pappersbrev skulle vara i din fysiska postlåda.

Netpostis arkiv

Hur fungerar Netpostis arkiv?

Brev som mottagits i Netposti arkiveras automatiskt i tjänstens arkiv. Breven arkiveras automatiskt genast när de anländer i en mapp som skapats av Netposti enligt ankomstmånad. Netposti skapar dessutom automatiskt mappar som motsvarar den kategori som avsändaren angivit i brevet, t.ex. faktura, lönespecifikation eller hälsomeddelande. Det digitala arkivet för mottagen post är avgiftsfritt i 7 år.

Du kan skapa egna mappar som motsvarar dina arkiveringsbehov och välja att ha breven synliga också i dem. Alla mappar är i praktiken vyer till ett enda brevarkiv. Varje brev eller fil finns således endast i ett exemplar i arkivet, men med hjälp av olika mappar kan du söka, gruppera och ordna dem på många sätt.

Behöver du en säker, elektronisk förvaringsplats för viktiga handlingar, foton, brev eller andra dokument?  I Netposti finns mappen Mina filer, i vilken du kan infoga elektroniska filer från din dator.

Säkerhet

Är Netposti en säker tjänst?

Du läser dina brev i Netposti via en säkrad SSL förbindelse, som är lika säker som t.ex. din webbankförbindelse.De egna personuppgifterna eller brevens innehåll kan endast ses av användaren. Allt sker automatiskt inne i datasystemet från avsändaren till Netposti, så brevhemligheten är aldrig hotad. Material som kommer till Netposti hanteras i enlighet med post, brev och banksekretessen samt enligt dataombudsmannens och Posti Group koncernens dataskyddspolitik. I tjänsten används standardiserade dataöverföringsmetoder och skyddade dataöverföringsförbindelser.