Egenskaper och fördelar

Egenskaper           Beskrivning

Arkiv

De elektroniska brev som du tar emot arkiveras och bevaras automatiskt avgiftsfritt i 7 år. Vid behov kan du köpa mer arkiveringstid för brev som är över 7 år gamla. Med hjälp av en tilläggstjänst kan du också arkivera egna dokument i Netposti oberoende av filformat.

Ekologisk

Ett elektroniskt brev förorsakar upp till 90 procent mindre koldioxidutsläpp än ett motsvarande pappersbrev. Med elektroniska brev sparar du papper, utskriftskemikalier och energi. Dessa behövs vid utskrift, kuvertering, sortering och transport av pappersbrev. Elektroniska brev ger inte upphov till något avfall.
 

 

Fakturabetalning

Du slipper mata in betalningsuppgifterna för hand genom att kopiera alla uppgifter till nätbanken på en gång med Netpostis numeriska streckkod (oberoende av bank).

Meddelanden om inkomna brev

Du får ett avgiftsfritt meddelande per e-post och/eller vid behov även per SMS (avgiftsbelagd tilläggstjänst) när du har fått ett nytt elektroniskt brev i Netposti.

Myndighetsärenden

Du sköter myndighetsärenden på ett smidigt sätt. Du har tillgång till över 8 000 blanketter för den offentliga förvaltningen, och vissa av dessa kan skickas som webblanketter i elektroniskt format direkt till myndigheten i fråga.

Oberoende av innehåll

Du kan ta emot e-fakturor, myndighetsbrev, lönespecifikationer, laboratorieresultat och andra officiella brev elektroniskt på ett och samma ställe på ett säkert sätt. Till Netposti skickas ingen skräppost, eftersom alla dina brev skickas via kända informationslogistikoperatörer.

Praktisk

Kan användas var och när som helst. Elektroniska fakturor kan tas emot och betalas på ett och samma ställe oberoende av bank. Vid sidan av den automatiska arkiveringen kan du skapa egna arkivmappar för dina brev och dokument. Du sparar tid och slipper föra in papper i mappar.

Påminnelser

Du kan infoga påminnelser i dina brev, till exempel om förfallodagen på en faktura eller om skötseln av ett ärende som hänför sig till ett brev. Du kan få påminnelserna avgiftsfritt per e-post och/eller vid behov även per SMS (avgiftsbelagd tilläggstjänst).

Säker ärendehantering

Såväl avsändare som mottagare ska registrera sig för att kunna använda Netposti, vilket innebär att det inte finns någon risk för skräppost. Du läser elektroniska brev med hjälp av en krypterad SSL-förbindelse. Allt sker automatiskt i datasystemet ända från avsändaren fram till Netposti, vilket betyder att brevhemligheten inte riskeras i något skede. Det är också enkelt att förstöra elektroniska brev på ett säkert sätt.

Utdelningshastighet

Du tar emot ett elektroniskt brev 1-2 dagar snabbare än ett motsvarande pappersbrev.