Presentation

Netposti är en avgiftsfri tjänst som tillhandahålls av Posten. Netposti är ett elektroniskt alternativ till postlåda och mapparkiv.

Ta emot brev elektroniskt i Netposti

I Netposti får du de samma breven som du annars skulle få på papper. E-brevet kan vara en faktura, en lönespecifikation, ett brev från en myndighet eller t.ex. ett meddelande från hälsocentralen. Ett brev i Netposti ser likadant ut som ett vanligt pappersbrev, men hålls i tryggt förvar och är lättare att arkivera. Netposti är inte det samma som e-post.

Papper och ärenden i ordning

De elektroniska brev som du tar emot arkiveras och bevaras automatiskt avgiftsfritt i 7 år. Med hjälp av en tilläggstjänst kan du också arkivera egna dokument i Netposti oberoende av filformat. Vid sidan av den automatiska arkiveringen kan du skapa egna arkivmappar för dina brev och dokument. Du sparar tid och slipper föra in papper i mappar.

Ofta frågat om Netposti

Läs svaren på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor