Ofta frågat om poststyrningstjänster

Min adressändringstjänst fungerar inte, vad ska jag göra?

Kontakta vår kundtjänst på tfn 0200 27100 (lna/msa må–fr 8–16). Orsaken till varför tjänsten inte fungerar utreds separat i varje enskilt fall.

Hur snabbt börjar adressändringen gälla?

För att posten ska eftersändas till rätt adress från önskat datum, ska du göra flyttanmälan en vecka före flytten..

Adressändringar som anmäls via internet eller per telefon börjar gälla fyra arbetsdagar efter anmälan. Till exempel en adressändring som görs på måndag börjar gälla (och postens eftersändning börjar) på onsdag.

Adressändringar som görs på blankett börjar gälla tidigast tre arbetsdagar efter anmälan. När adressändringen görs exempelvis på måndag börjar eftersändningen troligast först på fredag.

Hur ska man välja hur länge en tidsbunden poststyrning pågår?

Du kan beställa vidaresändning av post och Avbrott i utdelningen för minst en vecka. Med en vecka avses 7 dygn. När man beräknar tjänstens längd anses tjänstens inlednings- och slutdatum som dagar då tjänsten gäller, det vill säga att tjänsten produceras under hela den valda tidsperioden.

Exempel: Den valda tidsperioden för vidaresändning är 6.7 - 15.7.2015 (mån-ons). Vidaresändningen inleds måndagen den 6 och du får posten till exempel till sommarstugan på tisdagen. Posten vidaresänds ännu följande tisdag och delas ut till den tidsbundna adressen på onsdagen den 15, men onsdagens post vidaresänds inte längre utan delas ut till den ursprungliga adressen med torsdagens post och tjänsten har avslutats.

Jag gjorde en adressändring via nättjänsten. Sedan fick jag en bekräftelse per e-post. Varför anges det inte i bekräftelsen vilka personer anmälan gällde?

Vi kan inte sända sensitiva uppgifter per e-post, och postförmedlingsuppgifternas personuppgifter anses vara sådana. Därför innehåller bekräftelsen endast uppgifter om vilken tjänst som beställts och datumen för den. Du kan granska vilka personer som angetts i tjänstebeställningen genom att klicka på anmälan i frågan på delen 'De beställda tjänsterna' i nättjänsterna.

Hur kan jag kontrollera om min adressändringstjänst fortfarande gäller?

Du kan kontrollera alla gällande tjänster kan kontrolleras via internet på adressenwww.posti.fi/yhteystietoni. Du kan logga in i tjänsten med dina webbankkoder, Postens behörighetskod eller med ett chipförsett identitetskort.

Hur kan jag förlänga den poststyrningstjänt jag har beställt?

Den beställda tjänsten (tjänsten Flyttpost, tidsbestämd eftersändning av postförsändelser, avbrott i utdelningen) kan tyvärr inte förlängas genom att enbart meddela om detta, utan du måste göra en ny tjänstebeställning ska göras.

Hur annullerar jag en poststyrningstjänst jag beställt?

Du kan annullera den avgiftsfria adressändringen genom att kontakta vår kundtjänst. Annulleringen ska göras senast tre arbetsdagar före det beställda startdatumet, när vi inleder de förberedande åtgärderna. Om verkställandet av tjänsten har inletts och adressändringen annulleras, ska du göra en ny adressändring tillbaka.

En avgiftsbelagd poststyrningstjänst ska annulleras skriftligt senast 14 dagar från beställningen av tjänsten. Detta kan man göra till exempel via blanketten på vår webbplats http://www.posti.fi/privatkunder/respons/  Annullering av tjänst.

Vem avgör vilken som är den officiella adressen och hur ska adressen skrivas för att posten ska nå fram?

Den nya adressen sparas vanligen i vårt adressregistersystemet utifrån den adressändring som kunden gjort. Adressen anges i beställningsbekräftelsen enligt den språkuppgift som finns i registret. Till finskspråkiga kunder meddelas den finska versionen av adressen och till svenskspråkiga den svenska versionen.

Adresserna som gäller adressändringen granskas i vårt adressregistersystem. Adressregistret upprätthålls bl.a. i samarbete med kommunerna. Om den uppgivna adressen inte finns i vårt adressregistersystem, utreds fallet noggrannare. Vanligen kontaktas även kunden, om denne uppgivit någon elektronisk kontaktinformation i samband med flyttanmälan.

Adressuppgifterna borde vara fullständiga och adressens olika delar tydligt antecknande. Man bör undvika förkortningar i adressen. Användning av olika språkversioner och parallella versioner av adressen har ingen betydelse för hur försändelserna kommer fram.

Hur ska jag göra när jag vill eftersända posten för en annan adress för ett barn eller en åldring?

Den lagstadgade flyttanmälan till magistraten ska göras personligen. En flyttanmälan för någon annans räkning kan endast göras vid Posten. Där ska du fylla i en flyttanmälningsblankett. Flyttanmälan för ett barn under 15 år som flyttar ensam ska alltid göras med en blankett och undertecknas av vårdnadshavarna. Du kan göra flyttanmälan på nätet eller per telefon endast för dig själv och eventuella medflyttande familjemedlemmar.

Hur ska jag göra när jag vill eftersända posten till en annan adress för avliden person?

Anmälan görs med blankett. Du kan göra flyttanmälan på nätet eller per telefon endast för dig själv och eventuella medflyttande familjemedlemmar. Vi skickar bekräftelsen per brev på en adressändring som görs för en person som har avlidit och offert om tjänsten Flyttpost. Med blankett kan tjänsten Flyttpost beställas i samband med en adressändring.

Utdelas posten enligt adressen eller mottagarinformationen?

Enligt Kommunikationsverkets anvisningar om arrangemangen vid postutdelning utdelas postförsändelserna enligt den adress som märkts på försändelsen, om mottagaren inte har en gällande adressändring eller om han eller hon inte har avtalat om ett avbrott i utdelningen.

Jag kommer att flytta flera gånger inom ett år, kan en eftersändningsavgift täcka alla flyttar?

Tyvärr inte. Tjänsten Flyttpost kan beställas endast för en flyttning åt gången. Priset på tjänsten täcker eftersändningen från endast en gammal adress till den följande.

Var kan jag fråga om en privatpersons adress?

Posten överlåter inte adressuppgifterna. Privatpersoners adressuppgifter kan beställas exempelvis från Befolkningscentralens och magistraternas adresstjänst. Adresstjänsten kan nås både per telefon och via internet.www.osoitepalvelu.net

Vad händer med post som skickas till en föråldrad adress?

Vi gör en adressklarering och eftersänder brevförsändelser samt paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (produkten Postpaket) till postmottagarens rätta adress enligt postlagen. Försändelserna transporteras dock inte enligt tjänstevillkorens hastigheter, eftersom försändelserna ska klareras. Hur snabbt klareringsarbetet går beror på antalet försändelser som ska klareras vid den aktuella tidpunkten. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller behandlas som obeställbara.

C/O adress?

C/O är en märkning som används i posttrafik för att meddela posten den adress till vilken postförsändelsen ska utdelas så att den når den rätta adressaten när denne inte har en egen postadress på den plats där han önskar ta emot försändelserna. Märkningen står för det engelska uttrycket care of och betyder ”hos någon” eller ”i någons vård”. Det ursprungliga syftet med märkningen var att möjliggöra postgången till en andrahandshyresgäst när denne saknade en egen postadress.

Jag åker till sommarstugan. Vilka olika saker borde jag beakta när det gäller postutdelningen?

Innan du reser på semester ska du besöka vår Semesterpost-webbsida på adressen Semesterpost-websida. För att göra avbrott i utdelningen av direktreklam, sätt gärna ett meddelande ”Ingen reklam” på brevinkastet eller på postlådan.

Vilka försändelser eftersänds utifrån en adressändring?

Enligt lag eftersänder vi brevförsändelser samt paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (produkten Postpaket) utifrån en adressändring. Leveranstiden för eftersändningen har inte fastställts.

Vad innebär "paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna"?

Paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna är enligt postlagen paket på högst 10 kg som betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som ska avhämtas på ett serviceställe (produkten Postpaket) eller ankommande paket på högst 20 kg från utlandet.

Vilka webbläsare stöds av Postens webbtjänst?

Webbtjänsten för poststyrning kan användas i de vanligaste webbläsarna både på traditionell dator och i mobilenheter.Använd webbtjänsten endast i ett webbläsarfönster eller på en webbläsarflik i taget. Innehållet i webbtjänsten kräver att webbläsaren stöder JavaScript-funktionen.