Organisationer som får dina uppdaterade adressuppgifter automatiskt

Posten ger inte ut adresser för direkt marknadsföring. Dessa postavsändare använder Postens adresstjänst och får automatiskt uppgifter om sina kunders eller medlemmars adressändringar:

Kom ihåg att meddela andra företag

Kom ihåg att själv meddela din nya adress till övriga som behöver den, t.ex.

  • disponent eller fastighetsskötare
  • elverket, vattenverket
  • telefonbolaget
  • tidningshus och biblioteket
  • dina vänner och släktingar
  • samt till andra företag och organisationer, hos vilka du är kund. På så sätt säkerställer du att din post når dig på din nya adress utan dröjsmål.

Förbud mot utlämnande av adress

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas i Postens adresstjänster, kan du meddelade detta på webbplatsen www.posti.fi/yhteystietoni eller genom att skicka ett fritt formulerat, skriftligt meddelande till adressen:

Posti Ab
Adresstjänster
PB 777
00011 POSTI

Meddelandet ska dessutom innehålla namn, adress och personbeteckning samt underskrift.