Adressändring

Meddela oss omedelbart om adressändring när du vet att du ska flytta. Då säkrar du att din post kommer fram genast efter flytten till rätt adress.

Du gör adressändringen enklast via vår webbplats. Du loggar in i tjänsten med nätbankkoder, Postis behörighetskod eller ett chipförsett identitetskort.

Gör flyttanmälan

  • Vi eftersänder i enlighet med lagen på basis av adressändring brevförsändelser samt paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (postpaket) som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren.
  • Observera att tidningar inte eftersänds enbart på basis av adressändring.
  • I samband med adressändringen kan man beställa en omfattande eftersändning, Flyttposttjänsten.

 

Adressändring å en annan persons vägnar kan endast göras med blankett. Adressändring för en person under 15 år som flyttar ensam ska alltid göras med blankett som undertecknas av vårdnadshavarna.

 

Flytt till utlandet

När du flyttar till utlandet, eftersänder vi vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram till din utlandsadress. Vi returnerar övriga försändelser till avsändaren eller hanterar dem som obeställbara. Anmälan om flytt till utlandet kan göras på vår webbplats eller med en blankett för flyttanmälan som du får på det närmaste postkontoret.