Flyttanmälan

Posti erbjuder dig de tjänster du behöver för administration av postutdelningen. Gör flyttanmälan i god tid, då säkrar du att också den viktigaste posten kommer fram. Du gör flyttanmälan enklast via vår nättjänst. Genom samma anmälan meddelar du också dina nya uppgifter till magistraten.

Gör flyttanmälan