Adressändring och poststyrning

Meddela oss omedelbart om adressändring när du vet att du ska flytta. Då säkrar du att din post kommer fram genast efter flytten till rätt adress. Du gör adressändringen enklast via vår webbplats. Du loggar in i tjänsten med nätbankkoder, Postis behörighetskod eller ett chipförsett identitetskort.

Gör en flyttanmälan