Ansökan om skadeersättning

Villkoren för Itella Posten Ab:s tjänster och skadestånd har framställts för konsumenterna och kontaktkunderna i De allmänna villkoren för posttjänsterna och för avtalskundernai leverans-, avtals- och produktvillkoren. Förutsättningen för skadestånd är att Itella har konstaterat skadan.

Skadans natur:

* Skadans natur:Transaktionsnummer, om känt:
Skada Fördröjning Försvinnande
Annan orsak, vilken
Må observeras när man skickar bifogade filer: Det går att skicka högst tre bifogade filer med denna blankett och den största tillåtna storleken på en fil är 2 Mb (megabyten). Tillåtna filtyper: PDF, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG, BMP, GIF, TXT ja RTF.
Bilagor/ utredning om skadan
(Om du inte kan lägga till en bilaga genom att klicka på knappen Bläddra, klicka på fältet till vänster om knappen Bläddra för att lägga till bilagan.)
Skadeanmälan som bilaga
Fakturakopior som bilaga
Annan utredning som bilaga
* Beskrivning av skadan:

Uppgifter om försändelsen

* Försändelse:                                  Försändelsekod eller fraktsedelsnumret:  Vikt:
Brev Paket Frakt               
Inhemsk International
Annan försändelse/tjänst, vilken
Tilläggstjänster, vilka
* Avsändarens namn:
* Telefon:
* Utdelnings adress:
* Postnummer  * Postkontor:
* Adressatens namn:
* Telefon:
* Utdelnings adress:
* Postnummer  * Postkontor:
Postningdag: Postningsställe och -sätt:

* Uppgifter om den sökande och skadans värde

Avsändaren Adressaten Annan sökande
* Ansökan om ersättning sammanlagt €
Specifiera kostnaderna som förorsakades av skadan (t.ex. värdet av innehållet, postavgiften)
Eventuellt kundnummer:
Uppgift om bankförbindelse för
betalning av ersättningen

Ersättningen beaktas i faktureringen
* Kontaktperson:
* Telefon:
Företagets namn, om den sökande är ett företag:
* E-postadress:
FO nummer, om den sökande är ett företag