Skadeersättning

Postens ersättningsvillkor grundar sig på postlagen, lagen om vägbefordringsavtal och Världspostkonventionen samt Postis leveransvillkor.

Ta noggrannare del av ersättningsgrunderna och maximiersättningarna för de vanligaste produkterna

Fyll i och skicka en elektronisk ansökan om skadeersättning. Om du vill skriva ut ansökan, använd webbläsarens utskriftsfunktion innan du trycker på knappen Sänd.

Du kan skicka den utskrivna ansökan inklusive bilagor (t.ex. skadeanmälan, fakturakopior och andra tilläggsutredningar) till adressen:

Posti Ab
Skadeersättningar
Kod 5013242
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ansökningsblanketter finns även på posten, och du kan lämna in ansökan inklusive bilagor på närmaste post.

Du kan även skicka en fritt formulerad ansökan med bilagor (t.ex. skadeanmälan som gäller skada, kopior över fakturor eller andra utredningar) per e-post vahingonkorvaus@posti.com.

Du behöver programmet Adobe® Reader® för att kunna läsa och skriva ut PDF-filer. Du kan ladda ned Adobe® Reader® gratis på Adobes webbplats.

Vid behov får du anvisningar om hur du fyller i ansökan via kundtjänsten

  • Konsumenter 0200 27100 (lna/msa), må–fr kl. 8–16.