Respons

Kontakta oss om du vill ge respons eller har frågor. Kontrollera emellertid först om din försändelse kan hittas i försändelseuppföljningen eller om svaret på din fråga finns på sidorna Posten till din tjänst eller Online-tjänster för företag.

Observera att du påskyndar och underlättar hanteringen av ditt ärende om du ger så exakta uppgifter om ärendet som möjligt i ditt meddelande (till exempel alla adresser, försändelsekoder, postmottagares namn osv.).

Om du vill skriva ut din respons, använd webbläsarens utskriftsfunktion innan du trycker på knappen skicka.