Sändningsinstruktioner för paket

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert då den är omsorgsfullt paketerad och då adresskortet är rätt ifyllt.

Adresskort som fästs på paket

Fäst adresskortet på försändelsens största plana och synliga yta. Adresskortet får inte ens delvis täckas över med snöre, tejp eller annat bindningsmaterial.

Adresskort för paket

Med hjälp av koden på adresskortet kan du följa upp transporten av din försändelse.

Försändelseuppföljning

Hur ska paketet slås in?

Paketet ska tåla maskinell hantering, adresskortet ska alltid vara synligt och paketet bör förslutas omsorgsfullt. Flytande ämnen skall paketeras speciellt omsorgsfullt.

Bekanta dig med paketeringsinstruktionerna

Instruktioner för utrikes försändelser

Per post får man bl.a. inte skicka farliga ämnen, djur, försändelser med olagligt eller olämpligt innehåll eller vapen. Bestämmelserna om förbjudna produkter varierar från land till land.

Kontrollera de förbjudna försändelserna

Landspecifika uppgifter

Kontrollera paketets landspecifika transporttider, mått- och viktgränser samt förbud och begränsningar.

Landsuppgifter

Till försändelser som skall tullklareras och som skickas till länder utanför EU bifogas en handelsfaktura eller proformafaktura samt en tullförteckning.

Bekanta dig med dokumenten