Paketerings- och sändningsinstruktioner

  • Förpacka brev och paket i en tät och hållbar förpackning
  • Välj ett sändningssätt som är lämpligt för innehållet

Med rätt sändningssätt (t.ex. brev/paket, rekommenderat, assurerat, ömtåligt) och korrekta adressuppgifter säkerställer du att din försändelse kommer fram på ett ändamålsenligt sätt.

Förpacka din försändelse omsorgsfullt

Välj ett kuvert eller en låda i rätt storlek för din försändelse, så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du använda till exempel bubbelplast eller tidningspapper som fyllnad. Förpacka din försändelse i ett så jämnt och snyggt paket eller kuvert som möjligt. Klibbiga förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem i den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

Försäkra dig om att adresskortet är noggrant fäst på paketet så att det hålls på plats. För att undvika missförstånd får det inte finnas gamla försändelseuppgifter på förpackningsomslaget, och adresskortet och uppgifterna ska vara väl synliga.

Vanliga kuvert är avsedda för en liten mängd dokument. Tunga dokument, häften och böcker ska skickas i förstärkta kuvert (t.ex. kuvert med bubbelplast). USB-minnen, nycklar och andra små föremål får inte skickas i vanliga kuvert.

Välj sändningssätt utifrån innehållet

Posta ömtåliga föremål (t.ex. elektronik och glas), hopvikbara föremål och flytande, rinnande eller läckande ämnen som paket som ska specialhanteras (Ömtåligt). Observera att innehållet ska förpackas ytterst omsorgsfullt och med nödvändig vaddering även om du väljer tilläggstjänsten för specialhantering av paket.

Kontrollera vid behov om innehållet lämpar sig för Postens transport. Posten transporterar inte varor som är illegala eller farliga eller så kallade farliga ämnen, till vilka många hushållsvaror hör, till exempel aerosoler, tändstickor, nagellack och parfymer.

Försändelsen ska tåla transporttiden och förvaringstiden i Posti utan särskilda krav på temperatur. Du observerar väl således att Posti inte heller transporterar livsmedel som lätt förfars eller levande växter.

När du skickar en försändelse till utlandet ska du beakta att många länder har olika begränsningar.

Kontrollera innehållsbegränsningarna för inrikes och utrikes försändelser

Sändning av askurna

Om du vill säkerställa att din försändelse överlämnas endast till adressaten eller en av denne befullmäktigad person, ska du skicka den som en Rekommenderad försändelse. Pengar och annat värdefullt innehåll ska alltid skickas som en Assurerad försändelse. Transportörens ansvar för transportskador begränsas i lag och ersätter inte nödvändigtvis innehållets värde.

Förpacka Assurerad försändelse

Grunder för ersättning av postförsändelser

Vätskor kräver specialhantering

Gods som riskerar att läcka ska skickas som en Ömtålig försändelse. Förslut vätskor i ett tätt kärl eller en flaska. Kärl med stora öppningar, t.ex. bärhinkar, ska slås in i en plastpåse. Tejpa påsen eller bind fast den så att den är vattentät. Packa kärl som innehåller vätska i en hållbar låda så att de inte kan röra sig lådan. Förpackningen måste innehålla fyllnadsmaterial som suger upp vätskan om kärlet eller flaskan går sönder.

Sändning av laboratorieprover

Avsändaren ska observera att prover som klassas enligt UN 3373 inte kan transporteras som flygpost på grund av luftfartslagstiftningen. Därför kan dessa prover inte skickas som postförsändelser i den internationella trafiken överhuvudtaget, och i inrikestrafiken kan servicenivån inte garanteras på långa distanser.

Sändning av laboratorieprover per post

 

Förslut försändelsen noggrant

Lägg allt som hör till försändelsen in i paketet. Gör inte paket med oregelbundna former. Lämna inga flikar eller utskjutande delar på paketet.

Använd tillräckligt med tejp, snöre, metallklamrar, metallband e.d. material då du försluter förpackningen. Glöm inte att adresskortet alltid måste vara synligt.