Sändning och paketering

Din försändelse når adressaten snabbt och säkert när adressuppgifterna är korrekta och försändelsen är paketerad enligt anvisningarna.

Förpacka din försändelse omsorgsfullt

Både brev och paket måste tåla maskinell hantering. En trasig försändelse kan skada annan post, posthanterarna eller sorteringsmaskinerna, varvid avsändaren kan hållas ansvarig för skadorna.

Läs mer om hur du förpackar rätt

Brevsändninsinstruktioner

Endast namn- och adressuppgifter skall finnas i brevets adressfält.

Kuvertanteckningar
Adressanteckningar

Sändningsinstruktioner för paket

Paket skall ha ett noggrant ifyllt adresskort. Kortet fästs på en jämn och stor yta på paketet.

Adresskort för paket