Prissättningsgrunder

Prissättningen av brevförsändelser grunder sig på försändelsernas hanterbarhet och vikt.

I inrikes pakettjänster bygger prissättningen på försändelsens vägda vikt. I den internationella trafiken bygger prissättningen på försändelsens vägda vikt, samt på adresslandet.

Posti Ab har rätt att ändra priserna och prissättningsgrunderna. Rätten att ändra priserna omfattar även serviceavgifter och tilläggsavgifter samt införande av ny avgift eller tilläggsavgift. Ändringarna informeras senast en månad innan de träder i kraft.