Poststyrningstjänster för privathushåll

Poststyrningstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst beställs separat. Serviceavgiften är alltid tjänstebeställningsspecifik.

Adressändring

Posti eftersänder på basis av adressändring 1:a och 2:a klass brevförsändelser samt paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. En adressändring är avgiftsfri.

Till dem som gör en adressändring med blankett eller per telefon skickar vi en offert om Flyttposttjänsten i ett brev.

Flyttposttjänsten

En omfattande tjänst för eftersändning av postförsändelser som beställs i samband med adressändring och gäller i 12 månader.

Pris när den ursprungliga tjänstebeställningen görs:
- på nätet
- med blankett eller per telefon
27,50 €
36,80 €

Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

1 vecka–2 mån.

Pris när tjänstebeställningen görs:
- på nätet
- med blankett eller per telefon
20,70 €
29,90 €

Förlängning av tjänsten för tidsbestämd eftersändning av post, för en längre tid än två månader

Pris för varje påbörjad månad när den ursprungliga tjänstebeställningen görs
- på nätet
- med blankett eller per telefon
7,00 €/mån.
7,00 €/mån.

T.ex. En period om 3 mån. beställd på nätet: 20,70 € + 7,00 € = 27,70 €

T.ex. En period om 3 mån. beställd med blankett eller per telefon: 29,90 € + 7,00 € = 36,90 €

Det finns inget pris 6,80 € for endast månad.

Avbrott i utdelningen (minimitid 1 vecka)

1–2 veckor (7–14 dygn)

Pris när tjänstebeställningen görs:
- på nätet
- med blankett eller per telefon
12,40 €
20,40 €

Över 2 veckor–2 mån.

Pris när tjänstebeställningen görs:
- på nätet
- med blankett eller per telefon
20,70 €
29,90 €

Betalning
Serviceavgiften för tidsbestämd eftersändning av post och avbrott i utdelningen som beställts med blankett eller per telefon betalas med faktura. När tjänsterna beställs i nättjänsten betalas de i nätbanken eller med kreditkort i samband med beställningen.

Tidsuttrycket "en vecka" som används i samband med tidsbestämd eftersändning av postförsändelser och avbrott i utdelningen avser en period på 7 dagar. Vid uträkning av tjänstens giltighetsperiod räknas både den första dagen och den sista dagen in i giltighetsperioden.

 

Eftersändning till utlandet

Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram på basis av en adressändring. I fråga om avgiftsbelagda tjänster (Flyttposttjänsten och Tidsbestämd eftersändning av post) eftersänds till utlandet vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 250 gram.

Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.