Övriga tjänster och avgifter

Lösenavgift

Förutom utblivet porto debiteras

 • 3,00 €/försändelse

Ny transport

Försändelsen eftersänds avgiftsfritt till adressatens nya adress i Finland om adressaten har en gällande adressändring. Om ingen adressändring har gjorts eller om den inte längre är i kraft, om försändelsen har en felaktig eller bristfällig adress eller om mottagaren vägrar ta emot försändelsen, returneras försändelsen till avsändaren som en Returneras till avsändaren 16 -tjänst. Den ursprungliga avsändaren betalar transportavgiften för den returnerade försändelsen samt eventuella tilläggstjänstavgifter.

Om försändelsen tas till ny transport på adressatens begäran, transporteras försändelsen till adressatens postkontor som ett Postpaket och mottagaren betalar transportavgiften. Ny transport på adressatens begäran är möjligt endast en gång för en och samma försändelse.

Om försändelsen inte kan eftersändas till adressaten eller returneras till avsändaren, skickas den till Kommunikationsverket för behandling.

Ändringar av uppgifter på en försändelse eller faktura som redan avsänts

För ändringar som utförs på avsändarens begäran

- ändring av adressatens namn/adress
- ändring av postförskottsbeloppet
- ändring av kontonummer (endast i inrikes trafik)
- anhållan om återtagande av försändelsen
- ändring av försändelsens överlämningsvillkor (överlämning till adressaten personligen avlägsnas/läggs till)
- förkortning av liggetiden för brevförsändelser med en kalendervecka
– hemtransport av försändelse som är avsedd att hämtas på posten (endast i inrikes trafik)
- möjlighet för mottagaren att kontrollera en försändelses innehåll innan den utlämnas på posten (endast i inrikes pakettrafik)
- förlängning av liggetiden för paket med högst 14 kalenderdagar (endast i inrikes trafik)

 • debiteras 16,14 €/ändring + möjligt transport avgift som Postpaket (se Prislista)

Ändringsbegäran kan sändas till adressen palvelumuutos@itella.com.

Kunden meddelasom hur åtgärden gellande inrikes ändringsbegäran lyckats.

Debitering för annat arbete

- för överenskommet utredningsarbete
- för onödigt eller för sent utredningsarbete
- för tilläggstjänster vid mottagning
- för annat extra arbete
- för extra väntan vid hämtning eller utdelning
- för onödigt hämtnings- eller utdelningsförsök på beställning

 • debiteras 62,00 €/timme eller 12,00 €/st.

Uppvisande av en försändelse för Tullen

Avgiften för tullklarering av en försändelse som anlänt från, eller avgått till ett land utanför EU:s inre marknadsområde.

Konsumentkunder

 • Tullklarering vid import 25,60 € (inkl. moms)
 • Framställan om tullfrihet 20,30 € (inkl. moms)
 • Tullklarering vid export (inkluderar 2 tullpositioner) 38,50 € (inkl. moms)
  • Respektive följande tullposition 4,80 € (inkl. moms)

Tilläggstjänster

 • Öppnande av försändelse 13,50 € (inkl. moms)
 • Transportdokument, ifyllande av (paketkort/försändelse) 9,80 € (inkl. moms)
 • Timarbete (minimi debitering ½ timme) 53,00 €/timme (inkl. moms)

 

Företagskunder

 • Tullklarering vid import (inkluderar 5 tullpositioner) 42,39 € (exkl. moms)
  • Respektive följande tullposition 4,06 € (exkl. moms)
 • Finansieringsarvode 1,64 % på de betalda myndighetskostnaderna (tull och moms totalt), minst 6,18 €
 • Framställan om tullfrihet 21,74 € (exkl. moms)
 • Tullklarering vid export (inkluderar 5 tullpositioner) 32,70 € (exkl. moms)
  • Respektive följande tullposition 4,06 € (exkl. moms)

Tilläggstjänster

 • Öppnande av försändelse 11,49 € (exkl. moms)
 • Transportdokument, ifyllande av (paketkort/försändelse) 8,39 € (exkl. moms)
 • Timarbete (minimi debitering ½ timme) 40,00 €/timme (exkl. moms)
 • Veterinät gränskontroll 24,31 € (exkl. moms)

Närpostlåda till hemadressen

Närpostlåda till hemadressen (avgiftsbelagd utdelning) är Postens extra service till grundutdelning för mottagare kunden. Denna tjänst syftar på utdelning som görs avvikande från vårt utdelningsplan i postinkast eller postlåda eller på ett annat ställe enligt kundens önskemål.

Småhus och enskilda avtalskunder i bostadsaktiebolag:

 • Postlådan är placerad vid utdelningsrutten, grundpris 138,00 € / 12 mån

Om utdelaren blir tvungen att avvika från utdelningsrutten, prissätts tjänsten kundspecifikt enligt sträckans längd.
Ytterligare information ger kundtjänsten.

Bostadsbolag

I bostadsbolag, där utdelningen kan göras i brevinkast eller bostadsspecifika separata postlådor, prissätts tjänsten enligt antalet postutdelningsställen i bostadsbolaget.

Avtalsbaserad utdelning omfattar alltid alla postmottagarhushåll i bolaget.
Anbudsbegäran kan riktas till kundtjänsten, som även ger närmare information.

Produktvillkor för Närpostlåda till hemadressen (pdf)

Landspecifika avgiftszoner