Tjänsten i ett nötskal

29.5.2015

Förvaringstiden för försändelsen är sju dagar i paketautomat och 14 dygn i övriga avhämtningsställen. Ej uthämtade försändelser returneras till avsändaren på dennes bekostnad.

Paket på högst 10 kg kan på adressatens begäran skickas avgiftsfritt till ett avhämtningsställe enligt adressatens hemort som ändrats. En avgiftsfri ändring förutsätter att försändelsen har varit adresserad till adressatens adress, för vilken adressaten har en gällande adressändring. Ett skrivfel i adressatens mobiltelefon kan korrigeras avgiftsfritt på avsändarens begäran.

Enligt bestämmelserna om distansförsäljning i konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att annullera en beställning som gjorts i nättjänsten genom att meddela Posti om det senast inom 14 dagar. Om paketet redan har skickats, returneras inte avgiften som tagits ut för tjänsten.

Postis allmänna leveransvillkor finns nedan i sin helhet.
Allmänna leveransvillkor, Kontant- och konsumentkunder
Godstransporttjänster, bilaga
Brevtjänster, bilaga