Landsuppgifter

Posttrafiken till Syrien och Libyen avbruten

På grund av den instabila situationen i länderna levereras inga postförsändelser för närvarande till Syrien och Libyen.

På de landspecifika sidorna hittar du

  • de olika tjänstealternativen som gäller till ifrågavarande land
  • sändningarnas leveranstider samt storleks- och viktbegränsningar (Obs! Posten ansvarar ej för förseningar orsakade av mottagarlandets tullverksamhet.)
  • landspecifika förbud och begränsningar gällande försändelsernas innehåll

De landspecifika förbuden förhindrar sändning, begränsningarna kontrolleras i destinationsländerna.

Välj destinationslandet för din försändelse
Sidorna är endast på finska.

Brev
Paket

Per post får man bl.a. inte skicka farliga ämnen, djur, försändelser med olagligt eller olämpligt innehåll eller vapen. Bestämmelserna om förbjudna produkter varierar från land till land.

Kontrollera de förbjudna försändelserna

Försändelser som skall tullklareras och som skickas till länder utanför EU måste bifogas en proforma- eller handelsfaktura.

Tulletiketter och tulldeklarationer

Fyll i och utskriv Tulldeklaration (CN 22)
Fyll i och utskriv Tulldeklaration (CN 23)