Importförtullning av varor som anländer till Finland

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Tullen beslutar om försändelserna ska invänta förtullning. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till mottagaren.

De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

Tullen i Finland räknar ut tullen och skatterna på försändelsen. Dessa grundar sig på försändelsens tullvärde, som inkluderar bl.a. postavgifterna.

Mottagaren kan välja mellan fyra alternativ i fråga om hur importförtullningen ska skötas:

1. Kunden kan göra förtullningen via Internet i Tullens tjänst Webbimport.

Mer information på Tullens webbplats

2. Du kan också själv sköta förtullningen av din försändelse hos Tullen.

Man kan förtulla sin försändelse antingen via Tullens webbtjänst eller genom att besöka ett tullkontor som har hand om tullklarering av postpaket, samt betala importskatterna i samband med förtullningen. Kontaktuppgifter

När postförsändelsen har förtullats levererar Posten den till kunden enligt det valda leveranssättet, dvs. antingen hem till kunden eller till närposten.

Efter den 1 januari 2014 kan man inte längre be att en postförsändelse som skickats från ett land utanför EU förflyttas till ett tullkontor för tullklarering och avhämtning.

3. Kunden kan vid behov befullmäktiga ett ombud med en skriftlig fullmakt att sköta tullklareringen för dennes räkning.

4. Posti erbjuder tullklareringstjänster för både privat- och företagskunder.

De förtullade försändelserna delas ut till kunden eller skickas till Postens butik eller återförsäljare för avhämtning. Tjänsten faktureras enligt Postens Prislista och dessutom uppbärs eventuella tullar och skatter.

Förtullningen av postförsändelser ändras den 1 januari 2014.

Se priser (pdf)

Mer information på nummer 020 451 5900 eller per e-post på adressen huolinta@posti.com

Instruktion för transitering av postala försändelser

Posti kan endast hantera transiteringar som har levererats enligt följande:

Transiteringarna adresseras till lager som befullmäktigats av Tullen och som har status "befullmäktigad mottagare".

Det finns en förteckning över befullmäktigade speditionsfirmor på Tullens webbplats. Tullens förteckning är endast på finska. Du kan söka företag t.ex. genom att skriva stadens namn i Kaupunki-sökfältet. De befullmäktigade mottagarna (VV) anges med X i tabellens högra kolumn.

Posti hanterar inte transiteringar som har adresserats till en part som inte innehar godkännandet ovan. Felaktigt transiterade försändelser returneras till avsändaren inom ramen för den normala förvaringstiderna, om mottagaren inte korrigerar transiteringen eller använder någon annan förtullningskanal som anvisas av Tullen.