Förbjudna försändelser

Det är förbjudet att skicka ämnen och föremål som klassificeras som farliga ämnen eller är förbjudna per post. På denna sida finns exempel på farliga och förbjudna ämnen och föremål. För försändelseinnehållet kan även gälla landspecifika begränsningar, som du hittar på sidan Landsuppgifter.

Flygbolagen kan av säkerhetsskäl fastställa begränsningar gällande innehållet i försändelser som ska transporteras med flyg. Inom Finland kan försändelser vid behov transporteras via landsväg, men utlovade leveranstiden för respektive försändelse kan inte garanteras.

Farliga ämnen

Klass 1:
Explosiva ämnen och föremål
t.ex. tändhattar, stubintråd, fyrverkeripjäser, ljus- och nödraketer, ammunition, sprakstickor (tomtebloss) och smällserpentiner
Klass 2:
Gaser
t.ex. aerosoler (hårspray, deodoranter), helium, blåslampor, gasbehållare för fältkök, cigarrettändare, brandsläckare och dykflaskor
Klass 3:
Brandfarliga vätskor
t.ex. aceton, bensin, metanol, sprit, thinner, terpentin, många desinfektionsmedel, målarfärg, lim, nagellack och parfym
Klass 4.1:
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och flegmatiserade explosiva varor i fast form
t.ex. tändstickor
Klass 4.2:
Självantändande ämnen
 
Klass 4.3:
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
t.ex. kalium, natrium
Klass 5.1:
Oxiderande ämnen
t.ex. väteperoxid (minst 8 %)
Klass 5.2:
Organiska peroxider
 
Klass 6.1:
Giftiga ämnen
t.ex. cyanid, vissa kvicksilverföreningar och vissa bekämpningsmedel
Klass 6.2:
Smittförande ämnen
t.ex. infektiösa prover och vissa vacciner (se laboratorioprovs sändning)
Klass 7:
Radioaktiva ämnen
t.ex. plutonium och uran
Klass 8:
Frätande ämnen, syror och baser
t.ex. svavelsyra, syrade batterier, kvicksilver och många starka rengöringsmedel
Klass 9:
Övriga farliga ämnen och föremål
t.ex. asbest, torris, apparater som innehåller farliga ämnen, krockkuddsmoduler, bilbältesförsträckare, förbränningsmotorer som drivs med brännbara gaser eller vätskor,  litiumbatterier och starka magneter

Föremålen nedan är antingen helt förbjudna eller omfattas av transportbegränsningar.

  • Pengar, värdepapper, resecheckar, platina, guld och silver i bearbetad eller obearbetad form, ädelstenar, smycken och andra värdeföremål (endast som assurerad försändelse till länder som tillåter införsel).
  • Droger såsom LSD, morfin, kokain, cannabispreparat och opium
  • Förfalskade artiklar och piratkopior
  • Levande djur eller döda djur . (Bin, blodiglar och silkelarver kan sändas. Ytterligare, flugor i klassen Drosophilidae för biomediciniska forskning kan sändas  i internationella brevförsändelser mellan erkända forskningsinstitutioner.)
  • Levande växter
  • Livsmedel som förskäms
  • Föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller användas.

Helt förbjudna:

Inom sina brev- och pakettjänster transporterar Posti inte skjutvapen, patroner, gaspistoler och anordningar avsedda för att avfyra gaspatroner eller föremål som är förvillande lika dem. Sådana föremål är bl.a. vapen- och sprängämnesrepliker, blind ammunition, skjutvapen som försatts i obrukbart skick, luftvapen samt airsoftvapen som efterliknar skjutvapen.