Begäran om utredning av postförskottsförsändelse

Begäran om utredning av postförskottsförsändelse

Utredning av postförskottsförsändelser

Kunden har rätt att begära utredningsarbete av Posti Group Ab inom en skälig tid från postning av en postförskottsförsändelse. Om kunden inte lämnar de uppgifter som behövs för utredningsarbetet, kan arbetet inte utföras.

Tjänstens pris

För omotiverad utredning av en postförskottsförsändelse debiteras priset på utredningsarbete i enlighet med gällande prislista och eventuellt småfaktureringstillägg.

Förutsättningar av utredning

Om den som lämnar reklamationen har de uppgifter som behövs vid utredningsarbetet

  • försändelsens individuella uppföljningskod
  • avsändarens och adressatens namn- och adressuppgifter
  • redovisningsuppgifterna för postförskottet (belopp, bankförbindelse och referens)

Det snabbaste sättet är att lämna begäran om utredning med den bifogade blanketten.

Om exakta uppgifter om postförskottsförsändelsen inte är tillgängliga eller om det inte är möjligt att använda blanketten för begäran om utredning av postförskott, kan kunden kontakta Posti Group Ab:s kundtjänst:

Kundtjänst för konsumenter

Den som lämnar en begäran om utredning av postförskottsförsändelse får svar per telefon, brev eller e-post. Av svaret framgår utredningens resultat och eventuella korrigerande åtgärder separat för varje försändelse.