Kuvertstorlekar

När du postar, är det behändigast att använda kuvert av standardstorlek. Standardkuvert ger många fördelar:

  • du sparar tryckkostnader
  • du sparar kuverterings- och postningskostnader
  • postningen går snabbare
  • du sparar postavgifter

 

StorleksmärkningenSidornas mått Standardstorlekar för papper
E-serien C-serien  B-serien mm   A-serien mm
  C3   324 x 458   A0 841 x 1189
    B4 250 x 353   A1 594 x 841
  C4   229 x 324   A2 420 x 594
E4     215 x 307   A3 297 x 420
    B5 176 x 250   A4 210 x 297
  C5   162 x 229   A5 148 x 210
  C65   114 x 229   A6 105 x 148
E5     156 x 220      
E65     110 x 220      
    B6 125 x 176      
  C6   114 x 162      
E6     110 x 156      

Kuvert skrivna i fet stil lämpar sig för maskinell sortering.