Kuvertanteckningar

Inrikes trafik

  1. Avsändarens namn- och adressuppgifter
  2. Posttekniska beteckningar, t.ex. "1", skriva "Priority" eller Priority-etikett
  3. Portobeteckningar, t.ex. frimärke
  4. Adressatens namn- och adressuppgifter

Utrikes trafik

  1. Avsändarens namn- och adressuppgifter
  2. Posttekniska beteckningar, t.ex. Priority-etikett
  3. Portobeteckningar, t.ex. frimärke
  4. Adressatens namn- och adressuppgifter

Ange transporthastighet

Du kan skicka brev och kort till utlandet med den transporthastighet du önskar. Fäst en etikett som anger transporthastigheten på dina brev och kort. Etiketter finns att få på posten. Alternativt kan du skriva ordet för transporthastigheten Priority eller Economy på kuvertet eller kortet.

Brev och kort som är försedda med beteckningen Priority behandlas som 1 klass post.

Economy är en förmånligare 2 klass försändelse som förses med beteckningen Economy.

Exprès-etiketten används på expressbrev till utlandet.

EMS är en specialexpressförsändelse, som är rätt alternativ när du vill skicka ditt brev som en kurirförsändelse.