Adress- och kuvertanteckningar

När adressatens namn- och adressuppgifter stämmer, kommer din försändelse snabbt och säkert fram.

Korrekta adressanteckningar

Ditt brev eller paket når snabbt mottagaren, när adressen av försändelserna är korrekta och aktuella.

Instruktioner

Kuvertanteckningar

Se kuvertanteckningar nedan.

Kuvertanteckningar

Anteckning av adressaten på försändelser som ska kvitteras

Försändelsens adressat antecknas på den första raden före adressuppgifterna. Adressatuppgifterna kan inverka på överlämnandet av försändelsen, om det finns fler än en adressat.

Läs mer om anteckning av adressaten (pdf)

Synskadades försändelser

Försändelser som innehåller punktskrift transporteras portofritt till alla länder, när avsändaren är en blind privatperson. Försändelser med blindskrift ska vara öppna då de lämnas in för transport och får väga högst 7 kg. Kunden ska fästa bildetiketten för Synskadades försändelser på försändelsens adressida. Inom Finland räcker det om "Blindskriftförsändelse" eller "Cécogramme" stå tydligt på försändelsens adressida.

Synskadades försändelser Skriv ut bildetiketten, 4 st.
Synskadades försändelser Skriv ut bildetiketten, 9 st.