Sökinstruktioner

Allmänna instruktioner

 • Skriv inte överflödig information i fälten (t.ex. fastighets- eller lägenhetsnummer e.d.).
 • Vid sökning med början på ett gatunamn ska minst de fyra (4) första tecknen anges. Vid sökning av kommun, postkontor eller postnummer ska minst två (2) tecken anges.
 • Sökningen startar när du klickar på "Sök" eller trycker på <Enter>.
 • Uppgifterna uppdateras varje lördag.

Sökalternativ

 1. Med gatunamn eller början på det
  Skriv gatunamnet eller början på det i gatunamnsfältet.
 2. Med gatunamn eller början på det specificerat med kommunens eller postkontorets namn eller postnumret
  Skriv gatunamnet eller början på det i gatunamnsfältet och i nästa fält kommun, postkontor eller postnummer eller början på dem.
 3. Med kommunens eller postkontorets namn eller början på dem
  Lämna gatunamnsfältet tomt och skriv kommunens eller postkontorets namn eller början på namnet i det andra fältet.
 4. Med postnummer
  Skriv hela postnumret i det sista fältet.
 5. Med början på postnummer
  Skriv början på postnumret i det sista fältet.

Tolkning av sökresultat

 • Om det finns en asterisk (*) efter gatunamnet, ser du gatans namn på ett annat språk genom att föra markören över namnet.
 • Om det inte står fastighetsnummer efter gatunamnet, hör gatans alla fastighetsnummer till samma postnummer.
 • Efter gatunamnet kan det stå ett fastighetsnummer eller fastighetsnummerintervall som beskriver de fastigheter som hör till postnumret. Jämna och udda fastigheter visas separat.
 • Vid sökning med början av postnumret omfattar sökfunktionen alla de postnummer, postkontor och kommuner som passar in i sökkriterierna. Postnumret är en länk och när man klickar på numret visas de gator som hör till postnumret.