Instruktioner

Vad är försändelseuppföljning?

Med hjälp av försändelsekoden kan du på Internet följa med hur din försändelse frambefordras i vårt transportnät. Uppföljningen är noggrann, men dock inte helt i realtid. Från den fasta avläsningsapparaturen (på postkontoren och sorteringscentralerna) överförs registreringsuppgifterna omedelbart till uppföljningen. För den bärbara utrustningens del (förarna) sker informationsöverföringen med en fördröjning på några timmar. I fråga om vissa försändelser lagras informationen i efterhand, vilket betyder att uppgiften kanske finns först följande dag.

Hur fungerar försändelseuppföljningen?

Samtliga inrikes paket och en del av de ankommande utrikes paketen och breven är försedda med streck- och försändelsekod. Försändelsekoderna på inrikes paket avläses och registreras under de olika hanteringsskedena och i försändelseuppföljningssystemet finns åtminstone mottagar- och utlämningsuppgifter. För brevens del sker registreringen minst två gånger, vid ankomsten och vid utlämningen till adressaten. För avgående utrikes paket beror uppföjningens omfattning på den valda tjänsten (i Finland omfattas alla paket av uppföljningen).

Vilka försändelser omfattas av försändelseuppföljningen?

Alla de paket- och brevtjänster som Posti Abp erbjuder och som är försedda med försändelsekod omfattas av försändelseuppföljningen.

De ankommande utrikes försändelser som har försändelsekod följs också upp. Ankommande utrikes försändelser kan bara följas upp om avsändaren på förhand tillställt mottagaren försändelsekoden.

Frambefordran av avgående utrikes Exprès-brev kan följas upp till följande länder:
Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Irland, Island, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Assurerat brev kan följas till Belgien, Danmark, Estland, Irland, Island, Luxemburg, Portugal, Sverige och Schweiz.

Rekommenderat brev kan följas till Belgien, Danmark, Hong Kong, Irland, Island, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Tyskland.

Till utlandet sända Priority-paket kan följas upp i följande länder:
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Danmark, Filippinerna, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenia, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Taiwan, Thailand, Tjeckiska republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Venezuela och Österrike.

När det gäller EMS-paket är uppföljning möjlig för ca 95 % av försändelserna, täckande de 60 största EMS-länderna.

När kan man erhålla överlåtelseuppgifterna?

I enlighet med servicelöftet står överlåtelseuppgifterna att läsa på Internetuppföljningen för

 • Expressbrev: samma dag det utdelas
 • Övriga brev försedda med streckkod: följande arbetsdag efter utlämningen
 • Till dörren-paket: på morgonen följande arbetsdag efter utdelningen och
 • Postpaket: följande arbetsdag efter utlämningen
 • Ankommande utrikes försändelser: samma dag det utdelas

Bruksanvisning

Mata utan mellanslag in försändelsekoden (bokstavs- och sifferkombinationen) som finns intill adresskortets streckkod i fältet försändelsekod.

Klicka på Sök.

Sökresultatet visar dig

 • vilken tjänst som använts
 • genast efter serviceinformationen vilka tilläggstjänster som nyttjats Exempel; Om avsändaren har velat ha paketet utdelat på morgonen, visas uppgiften om morgonutdelning på följande sätt: Till dörren-paket, som morgonutdelning
 • försändelsens vikt och volym, om uppgifterna finns tillgängliga
 • kvitterarens namn, om avsändaren har köpt tjänsten " lagring av mottagarens namnuppgift"
 • de registreringar som gjorts under transporten av försändelsen

Uppgifter om streck- och försändelsekoden

Streckkoden behövs när man följer upp försändelsens frambefordran och vid registreringen. Med hjälp av bokstavs- och sifferkombinationen intill streckkoden, dvs. försändelsekoden, kan du i uppföljningstjänsten kontrollera hur din försändelse frambefordras.

En försändelse med streckkod registreras i uppföljningssystemet minst två gånger; när försändelsen har tagits emot för transport och när den överlåtits till adressaten.

Registreringar sker också bl.a. när

 • försändelsen ankommit till postkontoret
 • man har försökt leverera försändelsen till mottagaren
 • försändelsen har returnerats till avsändaren
 • försändelsen är i sorteringen

Närmare information får du vid behov genom att kontakta vår kundtjänst.

Problemsituationer

Om du inte hittar försändelsen med försändelsekoden du matat in eller uppgifterna inte verkar stämma, kan det bero på någon av följande orsaker:

 • Inmatningsfel. Kontrollera försändelsekoden du matat in, den finns också i nedre kanten på resultatsidan. Mata in koden utan mellanslag.
 • Försändelsen är inte registrerad i systemet än.
 • Försändelsen har ännu inte inlämnats till Posten för transport.
 • Det är mer än 2,5 månad sedan försändelsen postades.
 • Någon avvikelse har skett i systemet eller försändelsen är på något sätt avvikande. Du kan kontrollera saken med vår kundtjänst.