Försändelseuppföljning

Ge försändelsekod:

Mata in försändelsekoden (bokstavs- och nummerkombinationen) utan mellanslag i ovanstående fält.

Försändelsekoden finns invid adresskortets streckkod.Närmare information ger Postens telefontjänst.