Ofta frågat

Försändelseuppföljning

Hur får jag reda på om en försändelse gått fram?

Transporten av en försändelse kan följas upp via webben. Se försändelseuppföljning.

I försändelseuppföljningen visas endast ”Posti har fått besked om en kommande försändelse”. När får vi försändelsen?

Vi har endast fått ett elektroniskt förhandsbesked (EDI-meddelande) om försändelsen av avsändaren. Detta innebär att Posti inte ännu har fått försändelsen för transport, så vänta ännu en stund. Om det emellertid är länge sedan EDI-meddelandet har kommit, ber vi dig kontakta avsändaren.

I uppföljningen visas UDO – Omstyrning, vad betyder detta?

När UDO - Omstyrning visas i uppföljningen, använder adressaten Styrtjänsten för paket, som är avsedd för konsumenter. Detta betyder att paketet styrs till ett önskat avhämtningsställe för paket, till exempel närmaste paketautomat.

Enligt den senaste uppgiften är försändelsen sorterad, när får vi försändelsen?

I regel levereras paket under arbetsdagen som följer på sorteringen. Vänligen observera att leveranstiden är längre på vissa transportsträckor. Kontrollera leveranstiden i leveranstidsförfrågan.

 

Leveranstiden för brev som följs upp beror på den valda tjänsten. Kontrollera leveranstiden i leveranstidsförfrågan.

Varför har försändelsen sorterats fler än en gång?

På vissa transportsträckor sorteras försändelserna på flera sorteringsställen. Kontrollera leveranstiden i leveranstidsförfrågan.

Enligt uppföljningen har man försökt leverera försändelsen. Vi har varit på plats, varför har försändelsen förts till posten?

Det kan ha funnits ett hinder hos adressaten på grund av vilket försändelsen inte har kunnat levereras. Orsaken kan till exempel vara en dörrkod, en låst ytterdörr i ett höghus, biltrafikhinder eller sällskapsdjur. Om det inte har funnits hinder hos adressaten, har föraren besökt platsen och ringt på dörrklockan eller porttelefonen, men ingen har öppnat dörren.

Enligt uppföljningen har man försökt leverera försändelsen, varför har ingen ringt oss?

När det är frågan om ett Till dörren-paket, kontaktas adressaten per telefon för att komma överens om leveransen.

När det är frågan om ett Express Business Day-paket, levereras försändelsen till adressaten senast kl. 14.00. Tjänsten omfattar inte ett telefonsamtal.

I uppföljningen anges ”Flyttas till överlämning”, vad betyder detta?

Om en hemleverans från postanstalten har beställts för försändelsen, hänvisar anteckningen till detta.

I uppföljningen anges ”Skickas vidare”, vad betyder detta?

Försändelsen har styrts till en postanstalt, varifrån den skickats vidare till en annan post. Orsaken till detta kan vara till exempel adressatens önskemål om att försändelsen ska flyttas, en serviceändring, en försändelse som styrts fel eller en eventuell adressändring.

I uppföljningen anges ”Returneras till avsändaren”, vad betyder detta?

Förvaringstiden för försändelsen har löpt ut, och försändelsen har därför returnerats till avsändaren.

Vi har skickat en försändelse utomlands. Varför finns inga uppgifter i uppföljningen efter att försändelsen har lämnat landet?

Kontrollera på de landsspecifika sidorna om det finns en uppföljning i destinationslandet för den aktuella försändelsen.

Om uppföljning inte är tillgänglig, blir anteckningen om att försändelsen har lämnat landet den sista.

I uppföljningen visas ”hyllsorterad i Tullposten”. Vad ska vi göra?

Försändelsen har styrts till Tullen och väntar på förtullning. Se länken för förtullningsanvisningar.

Vi har gjort förtullningen, när får vi försändelsen?

När tullen släpper försändelsen fri får du ett meddelande om detta. Försändelsen kommer till Posti för leverans nästa arbetsdag, och transporteras därefter enligt normal leveranstid. Se leveranstiden.

Sändning

Jag glömde frankera ett brev som jag lade i brevlådan? Vad kan man göra åt saken?

En bristfälligt frankerad eller ofrankerad försändelse levereras till postkontoret enligt adressatens adress som lösenbelagd försändelse. Adressaten får en ankomstavi med vilken han eller hon kan avhämta försändelsen på sitt närpostkontor. Adressaten debiteras det saknade portot samt lösen på 3,00 euro/försändelse.

Det går inte att få tillbaka en ofrankerad försändelse som lagts i brevlådan.

Hur kan jag försäkra mig om att min försändelse inte går sönder i postens transport?

Om försändelsen innehåller bräckligt gods lönar det sig att välja tilläggstjänsten Ömtåligt eller assurerad försändelse. För att försändelsen ska komma fram hel, ska den även förpackas omsorgsfullt.
Paketeringsinstruktioner
Ömtålig försändelse
Värdefulla försändelser

Varför måste avsändaruppgifterna även antecknas på försändelsen?

Om försändelsen av någon anledning, till exempel en otydlig eller föråldrad adress, inte kan levereras till adressaten, återsänder Posten försändelsen till avsändaren.

Vad får jag inte skicka med posten?

Läs även förbjudna försändelser och begränsningar. Om du ska skicka försändelsen utomlands, bekanta dig även med landsuppgifterna.

Hur snabbt är min försändelse hos mottagaren?

Leveranstider för olika försändelser kan du kontrollera från vår Leveranstidsförfrågan.

Vilka är storlekarna för vanliga brev?

Inrikes brev: min.9 x 14 cm och max. 25 x 35,3 x 3 cm. Försändelser som är över 3 cm tjocka skickas som paket.
Utrikes brev: min.9 x 14 cm och max. 25 x 35,3 x 2 cm. Försändelser som är över 2 cm tjocka skickas som Maksibrev eller som paket.

Hur får jag reda på om en försändelse gått fram?

Transporten av en försändelse med försändelsekod kan följas upp via webben. Se Försändelseuppföljning.

Vanliga 1:a och 2:a klass brev har ingen uppföljning. Vid behov kontrollera av mottagaren om brevet kommit fram.

Kan jag skicka en julhälsning med fixvärdemärke utrikes?

Julhälsningens fixvärdemärke är avsett för inrikes julhälsningar, som inlämnas senast ett visst datum. Julhälsningens fixvärdemärke kan användas tillsammans med extra frimärken även för andra försändelser

Kan jag skicka brev med fixvärdemärken för julhälsningar när som helst?

Du kan använda fixvärdemärken för julhälsningar året om så länge du lägger till det porto som saknas. Du kan kontrollera värdet på julens fixvärdemärke på Postis webbplats.

Var hittar jag priset på fixvärdemärken för julhälsningar?

Priserna hittar du på nätet, bland annat under punkten julhälsningar.

Priset på julhälsningens fixvärdemärke meddelas en månad innan det utkommer och priset gäller från och med det datum det nya märket utkommer. Samma datum det nya märket utkommer ändras även värdet på gamla fixvärdemärken för julhälsningar så att det motsvarar det nya värdet.

Utdelning

Varför varierar utdelningstiden för dagsposten?

Den dagliga postmängden, väderleken samt även ändringar på utdelningsrutten påverkar utdelningstiden. I enlighet med våra leveransvillkor delas Posti i regel ut senast klockan 16 på vardagar.

Varför delas försändelser ibland ut till fel adress, trots att adressuppgifterna är helt korrekta?

Trots att posthanteringen är långt automatiserad, finns det fortfarande mycket mänskligt arbete kvar. Därför är utdelningsfel möjliga, även om de är sällsynta.

Om du har fått fel utdelad post, önskar Posti att försändelserna returneras till närmaste brevlåda eller postkontor eller ges till en postutdelare. Skriv ”fel utdelad” på försändelsen. För närmare information kan man även kontakta kundtjänsten.

Delas gratistidningar ut i postlådor med reklamförbud?

Posti delar inte ut gratistidningar i postlådor med reklamförbud, om avsändaren har postat dem oadresserade till vissa postnummerområden. Posti vill respektera sina postmottagarkunders förbud mot reklamutskick och följa Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:s spelregler för oadresserad utdelning. ”Ingen reklam”-dekalen betyder att inga oadresserade försändelser delas ut till denna adress. I postlådor med reklamförbud delar Posten således inte heller ut tidningar som postas som oadresserade försändelser, t.ex. stads- eller församlingstidningar. Undantag är offentliga meddelanden, till exempel meddelanden och tidningar som gäller alla medborgare och som kommer från staten eller kommunerna. På dessa försändelser står det alltid att det är fråga om ett offentligt meddelande som delas ut till alla hushåll. Det är avsändarna som väljer om publikationerna ska delas ut adresserade eller oadresserade.

Kommer posten fram om försändelsens adressuppgifter är bristfälliga?

Det gör den troligtvis nog, men sannolikt med fördröjning. En smidig postgång baserar sig på exakta, fullständiga och tydligt skrivna adressuppgifter. Posten sorteras och hanteras flera gånger före utdelningen till adressaterna. Även ett litet fel i postnumret kan styra försändelsen till fel ort i den maskinella sorteringen. Det kan leda till en fördröjning på en till två dagar. Om adressuppgifterna saknas helt, kommer försändelsen inte fram.

Vad händer med försändelser vilkas adressuppgifter är felaktiga eller otydliga?

Brev som inte kan sorteras maskinellt i postterminalerna, sorteras manuellt. Om adressaten inte kan säkerställas, återsänds försändelsen till avsändaren. Om inte heller avsändaren kan säkerställas, skickas försändelsen till Postis klareringstjänst i Jyväskylä. Där försöker man reda ut vem adressaten eller avsändaren är med hjälp av Postens heltäckande adressregister.

Om inte heller det lyckas, skickas försändelserna till Kommunikationsverkets säkerhetsenhet. Där har man tillstånd att öppna brev och paket. Ur innehållet försöker man få fram uppgifter som leder till att försändelsen kan levereras. Bristfälliga, föråldrade eller otydliga adressuppgifter leder ofta till att en försändelse fördröjs.

Förnyelse av brevklasser 2017

Vad handlar sammanslagningen av brevklasser om?

Posti förenklar sändningen av brev genom att slå samman 1:a och 2:a brevklasser. Tjänsten som tas i bruk i början av 2017 levererar breven till mottagarna i hemlandet inom 1–2 dagar.  Den största delen av breven är framme redan följande dag, precis som i nuvarande 1:a klass.
Det blir även tydligare för kunderna att skicka brev. I början av 2017 erbjuds för inrikes brev som väger högst 50 g frimärken med ett portovärde. Nästa år kan man emellertid fortfarande skicka inrikes brev med gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken, eftersom fixvärdemärkena alltid är giltiga.

Varför slås brevklasserna samman?

I och med att brevvolymen minskar är det inte längre lönsamt att upprätthålla separata brevprocesser för konsumentbrev. Vi vill erbjuda pålitlig service kostnadseffektivt. Även enligt den nya modellen levereras försändelserna inom 1–2 dagar, huvudsakligen följande dag.

Vad kostar ett frimärke i den nya brevklassen?

  Det kommer ut nya Brevfixvärdemärken i november. Eventuella ändringar av portopriser meddelas alltid en månad innan de träder i kraft.

   

Vad kommer att förändras?

Från och med början av 2017 ger vi inte längre ut separata 1:a och 2:a klass frimärken, utan brevklasserna slås samman. Inrikes brev transporteras med det nya fixvärdemärket på 1–2 dagar så att den största delen av breven är framme följande vardag efter att de postats. Man kan även fortfarande använda gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken.

Kan jag använda gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken i fortsättningen?

Även gamla fixvärdemärken (både 1:a klass och 2:a klass) kan fortfarande användas efter förnyelsen för att skicka inrikes brev som väger högst 50 g.

Hur snabbt transporteras försändelserna efter förnyelsen?

Försändelserna levereras inom 1–2 dagar. Den största delen av breven är emellertid framme redan följande dag, precis som i nuvarande 1:a klass.

Gäller sammanslagningen även utrikes brev?

Till utlandet sänds fortfarande Priority- och Economy-brev med två leveranstid, allt enligt internationella postavtal.

Gäller ändringen brev som skickas av företag?

Ändringen gäller inte Priority- och Economy-brev som företagen skickar som avtalskunder.
Ändringen gäller inrikes brev som betalas med frimärken samt övriga kontantkunders portobeteckningar, såsom Fixvärdekuvert och värmeskrivaretiketter.

Kompenserar ni eller löser ni in gamla 1:a eller 2:a klass frimärken?

Såväl 1:a såsom 2:a klass fixvärdemärken duger för att skicka inrikes brev även efter förnyelsen, dvs. man kan använda dem. Därför kompenserar eller löser inte Posti ut gamla frimärken.

Kommer Fixvärdekuverten att ändras?

Från och med början av 2017 transporteras Fixvärdekuverten enligt den nya brevklassen.  I framtiden trycks Fixvärdekuverten med de nya portobeteckningarna för brev.

Mottagning

Var är min försändelse?

Posti erbjuder försändelseuppföljning till paket- och brevtjänster med försändelskod. Av utrikes ankommande försändelser har de uppföljning som har försändelsekodslänken. På denna adress kan du följa upp din försändelse.

Vanliga 1:a och 2:a klass brev har ingen uppföljning. Vid behov var i kontakt med avsändaren.

Om du inte hittar försändelsen med försändelsekoden du matat in eller uppgifterna inte verkar stämma, kan det bero på något av följande orsaker:

 1. Inmatningsfel: Kontrollera försändelsekoden du matat in - den finns också i nedre kanten på resultatsidan. Koden matas in utan mellanslag.
 2. Försändelsen är inte ännu registrerad i systemet.
 3. Försändelsen är inte ännu lämnad till Posten för transport.
 4. Det är över 2,5 månader sedan försändelsen postades.
 5. Det finns avvikelser i uppgifterna i systemet eller i försändelsen – kontrollera vid behov saken med kundtjänsten.

Försändelseuppföljningens instruktioner

Kan jag avhämta min försändelse på posten utan ankomstavi?

En försändelse kan avhämtas utan ankomstavi mot den försändelsekod som fås av avsändaren. Exempelvis består koden för inhemska paket av 21 tecken; JJFI + 17 siffror. När en försändelse avhämtas skall den person som avhämtar försändelsen alltid legitimera sig.

Varför kan man inte hämta försändelser på posten mot sitt namn, utan försändelsekod?

Postförsändelser ska hämtas på posten antingen med den ankomstavi som har skickats hem till kunden eller  med en försändelsekod som lämnas av avsändaren. Det går också att få en elektronisk ankomstavi per textmeddelande eller e-post om ett paket som kan avhämtas. Förutsättningen är att avsändaren har ingått ett avtal med Posti om utskick av elektroniska ankomstavier.

När en försändelse avhämtas skall den person som avhämtar försändelsen alltid legitimera sig.

Enligt Postis leverans- och avtalsvillkor överlämnas paket som hämtas på ett verksamhetsställe mot försändelsekoden. Den som hämtar försändelsen behöver inte vara samma person som den som anges som adressat på försändelsen, och fullmakt behövs inte heller. Denna praxis möjliggör att till exempel familjemedlemmar kan hämta varandras paket. Om det skulle vara möjligt att hämta försändelser mot namn, skulle försändelsen kunna hämtas endast av den person som anges som adressat på försändelsen eller av en person som adressaten har gett en fullmakt. Rekommenderade och assurerade försändelser överlämnas däremot endast till adressaten eller en person som adressaten har gett en skriftlig fullmakt.

Hur länge förvaras min försändelse på posten?

Försändelser förvaras på verksamhetsstället i 14 dygn.

Varför Antecknar Posti min Personbeteckning?

Vid överlämning av Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis eller Assurerad försändelse antecknar f personbeteckningen på den person som kvitterar försändelsen. Också i en fullmakt ska den befullmäktigande specificeras med personbeteckning. Rätten till behandling av personbeteckning baserar sig på postlagen och personuppgiftslagen. Vid överlämning av paket kontrollerar Posten till vem försändelsen har överlämnats och antecknar personbeteckningens slutdel i den del som stannar hos Posti. Posti överlämnar inte personbeteckningar till avsändare eller andra instanser. Personbeteckningarna antecknas så att man vid behov kan utreda vem försändelsen har överlämnats till.

Hurdana identitetsbevis godtas på Posten?

Identitetsbeviset kan vara ett giltigt pass, körkort, personkort som utfärdats av polisen och FPA-kort med fotografi, främlingspass, diplomatpass eller ett resedokument för flykting.  Också det gamla körkortet av papp godtas som legitimation om personen kan identifieras på bilden.

Om efternamnet har ändrats, godtas ett identitetsbevis med det gamla namnet endast om man förutom identitetsbeviset också uppvisar ett ämbetsbevis på namnbyte.

Myndighetskort eller institutioners egna personkort duger inte utan ett officiellt identitetsbevis.

Identitet kan också styrkas med ett av en utländsk myndighet utfärdat identitetsbevis med fotografi som saknar personbeteckningens slutdel. Däremot godkänns inte enbart uppehållstillstånd för att bekräfta identitet, utan tillståndsinnehavaren ska ha med sig ett pass eller en annan godkänd identitetshandling. En kopia över personbeviset godtas endast om kopian följs av en utredning av en myndighet där det framgår att alla personhandlingar är i myndighetens besittning.

Jag var ute när paketet levererades. Mitt telefonnummer står på paketkortet, varför ringde ni inte?

Posti har paketprodukter som levereras till adressaten i huvudsak senast kl. 14 nästa dag. Tjänsterna lämpar sig särskilt för företag eftersom en närmare överenskommelse om tidpunkten inte ingår i grundpriset. Även om man är på plats dagtid är telefonnumret ibland nödvändigt, till exempel på grund av stängda ytterdörrar. I tjänsten ingår ett försök till utdelning, och om adressaten inte är på plats lämnas en ankomstavi och försändelsen förs till posten, där den kan avhämtas.

När kontakt kunder skickar Till Dörren -paket, levereras paket till adressatens dörr vid en överenskommen tidpunkt. I det fallet är telefonnumret obligatoriskt.

Jag fick ett Maxibrev. Varför var jag tvungen att hämta det på posten?

Maxibrev utdelas till den angivna adressen, om det med beaktande av storlek och utdelningssätt kan tas med i utdelningen. I annat fall lämnas en ankomstavi och Maxibrevet förs till posten, där det kan avhämtas. Brevet kan avhämtas nästa vardag.

Avsändaren står inte på ankomstavin. Varför får jag inte veta vem avsändaren är genom att ringa?

Brevhemligheten omfattar även försändelsens uppgifter. På grund av detta kan vi inte berätta vem som är avsändaren till brevet eller paketet.

Kan någon annan hämta ut paketet åt mig?

Om försändelsen är ett vanlig postpaket kan någon annan hämta ut paketet åt dig med försändelsekoden och legitimation med bild. Om paketet är rekommenderat behövs fullmakt. Lägg märke till att Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis eller Assurerad försändelse kan hämtas ut åt någon annan endast med fullmakt. Dessutom kan mottagaren begränsa så att försändelsen överlämnas endast personligen till mottagaren. Fyll i och skriv ut ullmaktsblanketten.

Hur gör jag om jag inte hinner hämta ut försändelsen inom förvarningstiden?

Om ingen annan kan hämta ut försändelsen åt dig, var i kontakt med avsändaren. Avsändaren har möjligheten att förlänga förvarningstiden med 14 kalenderdagar (endast i inrikes trafik). Mer information om ändringar.

Hur gör jag om jag fått en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas?

Du kan välja mellan fyra alternativ i fråga om hur importförtullningen ska skötas. Läs mer om importförtullning av varor.

Allmänt om Postens produkter och tjänster

Frågar Posten efter mina bankkoder?

Posten skickar aldrig e-postmeddelanden eller textmeddelanden som innehåller direkta länkar till inloggningssidor eller där man frågar efter bankkoder, kontonummer eller kreditkortsnummer.

Vi ber våra kunder vara uppmärksamma på eventuella bluffmeddelanden.

Instruktioner till kunderna vid eventuella bluffmeddelanden:

 • Öppna inte ett misstänkt meddelande och klicka inte på länkar
 • Svara inte på meddelandet
 • Överlämna inte dina nätbankskoder
 • Om du har fått ett bluffmeddelande och öppnat en länk i det samt skrivit in ens en del av din bankkod på bluffsidan, ska du omedelbart kontakta din bank och berätta vad som har hänt.
 • Elektronisk identifiering med bankkoder används i vissa av Postens tjänster (till exempel Netposti), men kunden hänvisas alltid till dessa via tjänsten i fråga, aldrig vie e-post.
 • Adressen till en säker inloggningssida (SSL-skyddad) inleds i adressfältet med https och i webbläsaren finns ofta också en synlig bild på ett lås.
 • Du kan anmäla ett bluffmeddelande som du mottagit (om länken i e-posten tar dig till en webbplats med främmande adress som ser ut som en nätbank) till Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket genom att förmedla meddelandet per e-post till adressen cert@viestintavirasto.fi

Vad är skillnaden mellan 1:a och 2:a klass brev?

Du kan välja att skicka brev antingen i snabbare 1:a klass eller i förmånligare 2:a klass. Brev i 1:a klass är framme i regel följande vardag efter postningsdagen. Förmånligare 2:a klass brev är framme över två nätter.
Kom ihåg att klistra Priority-etikett eller märka ”1” på 1:a klass brev. Lär mer om brev.

Kundtjänst

Varför kan man inte ringa direkt till ett enskilt postkontor?

De transaktioner som utförs per telefon är koncentrerade till telefontjänsten, som håller öppet från måndag till fredag kl. 8–16. Så här kan vi på postkontoren koncentrera oss på betjäning av de kunder som besöker postkontoren.

Kundtjänsten använder samma datasystem som postkontoren, så kundtjänsten har till exempel samma uppgifter om ankommande paket som postkontoren har. Om behov finns, förenas samtalet naturligtvis till önskat postkontor.

Kostar det att ringa Postens kundtjänst?

Vid samtal till vår kundtjänst betalar kunden en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift till sitt telefonbolag. Samtalsavgiften börjar löpa genast när samtalet kopplas, så även köande till kundtjänsten kostar. Inga andra avgifter debiteras för samtal till vår kundtjänst.

Registreras samtalen till kundtjänsten?

Posti registrerar alla telefonsamtal och meddelanden som kommer till kundservice för att kunna försäkra sig om samtalets eller meddelandets innehåll. Registreringarna används för att trygga kundens och Postis rättigheter och rättsskydd. Registreringarna kan också utnyttjas vid intern personalutbildning i syfte att utveckla och förbättra kundservicens kvalitet.

Registreringarna används inte för andra ändamål och Posti lämnar inte ut dem till utomstående annat än med stöd av lag.

Hur håller postkontoren öppet?

Postkontorens öppettider hittar du på våra webbsidor via programmet Sök postkontor. Som sökkriterium kan användas ett postnummer, en stads, en kommuns eller en stadsdels namn eller en del av en kommuns namn.
Sök postkontor

Var ligger mitt närmaste postkontor?

Postkontorens adressuppgifter hittar du på våra webbsidor via programmet Sök postkontor. Som sökkriterium kan användas ett postnummer, en stads, en kommuns eller en stadsdels namn eller en del av en kommuns namn.
Sök postkontor

Postens webbtjänster har förnyats. Vilka ändringar har gjorts?

Postens webbplats omstrukturerades och fick nytt utseende den 21 oktober 2013. Syftet med förnyelsen har varit att förbättra användarupplevelsen genom att förtydliga strukturen och innehållet och göra det enklare att hitta tjänsterna och produkterna. På webbplatsen posti.fi har bland annat navigationsmenyerna i den övre kanten förnyats och förenklats och de olika servicehelheterna har fått enhetligare visuella uttryck.

Numera kan man registrera sig i Postens tjänster för konsumenter på alla sidor och logga in i den övre kanten på webbplatsen. Dessutom finns alla våra tjänster som kräver inloggning samlade under menyn.

Adresser och postnummer

Var finns information om postnummer?

Du hittar information på nätet, sök postnumret

Hur gör jag en adressändring?

Du kan göra en adressändring till både Posten och Magistraten online, per telefon på finska 0295 535 535 (lna/msa) och på svenska 0295 535 536 (lna/msa) må–fr 8–16 eller med en blankett som du får på alla Postens serviceställen.