Utdelningstjänster för specialgrupper

Postens specialtjänster i glesbygdsområden

Om avståndet till den egna ärendeposten är över fem kilometer i glesbygdsområden, kan konsumenten beställa en avgiftsfri hemleverans av sådana postpaket och andra försändelser som ska kvitteras som ursprungligen är adresserade till posten för avhämtning. Tjänsten beställs försändelsespecifikt hos  Postens kundtjänst.

Undantag: Tjänsten är inte tillgänglig i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors. Tjänsten är inte tillgänglig när adressen är annan än mottagarnas hemadress.

Skicka post via den egna postlådan

På vissa glesbygdsområden kan konsumenterna posta små mängder frankerade vanliga brev eller paket genom att lämna dem i den egna postlådan genom att använda en hämtningsbricka. Frankerade vanliga brev och paket tas med för transport då när inkommande post delas ut i postlådan.

 Man kan kontrollera om man är berättigad till tjänsten hos Postens kundtjänst. 

Postens utdelningstjänster för äldre och rörelsehindrade

Rörelsehindrade personer och personer som har fyllt 75 år har rätt att på begäran få sin post utdelad i en postlåda som är lägenhetenplacerad antingen vid tomtgränsen vid kör- eller gånganslutningen eller i lägenhetens brevinkast.Tjänsten erbjuds endast för postmottagarens permanent adress. Med permanent adress avses postmottagarens primära, tills vidare gällande adress, som är postmottagarens faktiska, huvudsakliga adress.

Förutsättningen för specialutdelning är att samtliga postmottagare i hushållet är berättigade till tjänsten. En postmottagare som är rörelsehindrad eller har fyllt 75 år, och bor i ett kollektiv där hon eller han regelbundet eller upprepade gånger kommer att vara ensam, så att det blir väsentligt svårare för henne eller honom att hämta sin post, är också berättigad till specialutdelning.

Den lokala postutdelningen kan bedöma ett rörelsehinder som beror på någonting annat än hög ålder, alternativt kan kunden ombes visa ett läkarintyg som bekräftar rörelsehindret.

Tjänsten gäller Postens grundutdelning, d.v.s. postutdelningen på dagen, inte tidigutdelning av tidningar eller utdelning av paket. Linjerna för tidigutdelningen dras alltid upp av det lokala tidningsföretaget. Paket delas å sin sida ut enligt Postens tjänstevillkor; avsändaren kan välja en tjänst där paketet levereras till adressatens dörr och för paket som avhämtas på posten kan adressaten beställa avgiftsbelagd hemtransport.

För att avtala utdelningstjänsten kan kunderna lämna in tjänstebegäran via nättjänsten eller kontakta Postens kundtjänst.