Namnändring som gäller adressort eller postnummerområde

Kommunen ansvarar för adressnamnen och för namngivningen på sitt område. Privatpersoner, invånar- och byaföreningar lämnar ändringsförslag gällande adressort eller postnummer till kommunen. Om kommunen anser att namnändringen är befogad utreder kommunen invånarnas åsikt gällande ändringen och ber om ett utlåtande om det föreslagna namnet och dess stavning av Forskningscentralen för de inhemska språken. Även kommunen själv kan föreslå en adressnamnsändring.

Kommunen lämnar ett skriftligt ändringsförslag till Posti. Posti genomför ändringen i samarbete med kommunen. Om ändringen är genomförbar har kommunstyrelsen fattat ett beslut i ärendet och invånarnas åsikter samt utlåtandet från Forskningscentralen för de inhemska språken har beaktats.

Posti ansvarar för verkställandet av ändringen och informerar kommunen om beslutet. Posti samarbetar med kommunen då områdets invånare och företag samt lokalmedia ska informeras om ändringen. Minst tre månader reserveras för ändringens ikraftträdande. För säkerställandet av leveransen av postförsändelser ska invånarna meddela sin ändrade adress till de avsändare som man får post av.

Postnummerändring

Posti ansvarar för uppdateringar och ändringar av postnummer. Kommunen kan på eget eller invånarnas initiativ även föreslå en ändring av postnummer eller av postnummerområdesgränser. Ändringsförslaget lämnas till Posti skriftligen. Om ändringen kan genomföras, planerar Posti ändringen i samarbete med kommunen. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området.

Posti kan även föreslå att ett nytt postnummer grundas, att ett postnummerområdes gränser ändras eller att ett gammalt nummer dras in, om det säkerställer postgången. Vid behov gör Posti en kundenkät på det berörda området. Enkätresultatet är inte bindande.

Posti meddelar kunderna, kommunen och lokalmedia om en postnummerändring som ska genomföras. Posti meddelar även Befolkningsregistercentralen/magistraten om en ändring.