Postnummerändring eller namnändring på adressort

Postnumret används i främsta hand för sortering och styrning av försändelser. I Finland finns för närvarande ca 3 100 gällande postnummer. Nästan varje månad sker det någon ändring i ett postnummer eller ett namn på en adressort.

Ändringsbehov gällande ett postnummer eller postnummerområdes namn kan framföras av invånare, boende- och byaföreningar eller kommuner. Förslag om grundande av ett nytt postnummerområde eller slopande av ett gammalt eller ändring av postnummerområdesgränser kan också lämnas till Posti Group Abp. Posti svarar för uppdateringen av postnummer, behandlingen av postnummerändringar och beslutsfattandet.

En postnummerändring kan gälla en adressorts namn, ett postnummerområdes gränser, grundande av ett nytt eller indragning av ett gammalt postnummer. I ändringsförslaget ska nödvändigheten av ändringen inklusive motiveringar anges. Utgångspunkten är att ändringen inte försämrar verksamhetsförutsättningarna, gör posttransporterna långsammare eller sänker kvaliteten.

Innan en ändring verkställs utreds dess effekter på postgången, områdets invånare och företag.