Postens nätverk av serviceställen

Postens cirka 1 100 serviceställen erbjuder konsumenterna och våra företagskunder mångsidiga tjänster för sändning, mottagning och ärendehantering. Du kan hämta och skicka postförsändelser och köpa frimärken, postnings- och förpackningsmaterial samt presentprodukter. Tjänste- och produkturvalet varierar från serviceställe till serviceställe.

Bland våra koncept för ärendehantering kan du välja den kanal som är mest lämplig och flexibel för just dig.

Serviceställen med fullservice

Postens nätverk av serviceställen består av cirka 1 000 fullserviceställen där du får alla Postens tjänster.

Avhämtningsställen

Du kan hämta försändelser och skicka paket och kundreturer samt köpa frimärken

Företagsserviceställen

Postboxtjänster riktade till företag, avhämtning av försändelser, inlämning av färdigt frankerade försändelser eller försändelser för prissättningstjänsten

Paketautomater

Hemtransport

Du kan även beställa ditt paket direkt till din dörr. Om du bor i glesbygden kan du använda hemtransport och tjänsten Brevbricka.

Brevlådor

Det finns cirka 7 000 brevlådor.

Tjänster för glesbefolkade områden

På glesbefolkade områden har du tillgång till gratis hemtransport och tjänsten brevbricka då det är lång väg till din egen ärendepost.

Frimärksförsäljning

Du kan köpa frimärken hos 3 500 frimärksåterförsäljare