Flyttning

  • Genom att göra flyttanmälan i god tid säkrar du att också den viktigaste posten kommer fram.
  • Du gör flyttanmälan och beställer poststyrningstjänster snabbast och förmånligast via nätet. Poststyrningstjänsterna betalas i nätbanken eller med kreditkort i samband med beställningen.
  • Du kan logga in i nättjänsten med nätbankkoder, Postens behörighetskod eller ett chipförsett identitetskort.
  • I nättjänsten kan adressändring göras tidigast en månad före flyttdagen. Poststyrningstjänster kan beställas på nätet tidigast två månader före inledningsdatum. En tjänstebeställning som görs i nättjänsten träder i kraft som snabbast två arbetsdagar efter beställningsdagen.
  • Du kan också göra flyttanmälan med blankett som är tillgänglig på postkontor eller per telefon.

Läs mer om tjänsten

Logga in i nättjänsten