Ansvarsfullhet

Låt din post träda in i den gröna eran!

Små insatser har stor betydelse! Nu kan du påverka genom dina egna val och agera på ett miljövänligt sätt: Posten gör det enkelt för dig att välja ett klimatvänligt alternativ.

100 % koldioxidneutrala försändelser utan tilläggsavgift

Alla brev, tidningar och paket och all direktreklam som Posten delar ut är automatiskt koldioxidneutrala. Du gör alltså en liten insats för miljön när du till exempel shoppar på nätet och väljer Posten som pakettransportör. De förpackningslådor som säljs på våra serviceställen tillverkas dessutom av bl.a. returpapp.

Börja använda den elektroniska postlådan Netposti

Tjänsten Netposti är nu helt koldioxidneutral. Netpostis koldioxidavtryck har minskat från 28 till 3 gram. NetPosti minskar även de resterande utsläppen genom att delta i olika klimatprojekt. Läs mer