Postpaket till utlandet

Postpaket till utlandet är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt transportsätt över hela världen.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Utrikes.

Transporttid

Transporttiderna är ungefärliga:

  • Norden 2-5 arbetsdagar
  • Övriga Europa 3-7 arbetsdagar
  • Övriga världen 6-14 arbetsdagar

Postningsdagen är inte inräknad.

Posten ansvarar ej för förseningar orsakade av mottagarlandets tullverksamhet.

Maximivikt

30 kg/paket (landspecifika begränsningar).

Maximimått

Maximilängd 2 m, längd + omkrets max 3 m (landspecifika begränsningar).

Minimimått

18 cm x 27 cm.

Märkning och koder

Adresskortet med beteckningen Priority finns att få på posten.

VIKTIGT: Vänligen fyll i mottagarens e-post adress eller telefonnummer i adresskortet, om informationen är tillgänglig. Tilläggsinformationen underlättar att nå mottagaren in destinationslandet, och säkerställer att mottagaren kan anträffas vid behov.

Till EU-länder behövs ingen tulldeklaration.

När det gäller försändelser som är adresserade till länder utanför EU måste de dokument som tullen kräver bifogas. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tulldeklarationen, skall man fylla i det antal tulldeklarationer (CN 23) som saknas.

När varor sänds i kommersiellt syfte behövs en handels- eller proformafaktura.

Sändning

Kan lämnas in på alla Postens serviceställen.

Försändelseuppföljning

Försändelserna kan följas upp utifrån försändelsekoden på adresskortet.

Mottagning

Levereras till adressatens adress i definierade länder, i andra länder till adressatens adresspost. Adressaten aviseras om försändelsens ankomst. En postboxadress får inte användas.

Postpaket till utlandet levereras till mottagarens adress: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien,  Lettland (endast till företagsaddress), Litauen(endast till företagsaddress), Luxemburg, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,  Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

Prissättning

Prissättning enligt adresslandets avgiftszon och vikt.

Betalningssätt

Kontant.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

 

Innehållsbegränsningar

Försändelsen får inte innehålla ämnen och produkter som är förbjudna av Världspostföreningen (UPU), inom flygtrafik eller i Postens allmänna leveransvillkor.

  • Kontrollera adresslandets förbud och begränsningar i de landspecifika uppgifterna.

Skicka alltid pengar, värdepapper i fri omsättning, ädelmetaller, ädelstenar eller andra värdeföremål som assurerad försändelse.