Expresspaket till utlandet

Expresspaket till utlandet är ett kostnadseffektivt och tidtabellagt transportsätt till över 180 länder. Expresspaket till utlandet transporteras till utlandet separat från den övriga posten med de snabbaste möjliga förbindelserna.

Tjänsten omfattar ersättning för försvinnande och skada upp till 1 680 euro.

Grundläggande produktinformation
Transporttid

Transporttiderna är ungefärliga:

  • EU-området 1-3 arbetsdagar och
  • övriga världen 2-8 arbetsdagar

Postningsdagen är inte inräknad.

Posten ansvarar ej för förseningar orsakade av mottagarlandets tullverksamhet.

Maximivikt

30 kg/paket (landspecifika begränsningar).

Maximimått

Maximlängd  2 m, längd + omkrets dock högst  3m (landspecifika begränsningar).

Minimimått

18 cm x 27 cm.

Märkning och koder

Adresskortet med  EMS-beteckningen, finns att få på posten.

VIKTIGT: Vänligen fyll i mottagarens e-post adress eller telefonnummer i adresskortet, om informationen är tillgänglig. Tilläggsinformationen underlättar att nå mottagaren in destinationslandet och säkerställer att mottagaren kan anträffas vid behov.

EMS DocPack:

  • På försändelser adresserade till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde används den lilla tulldeklarationen CN 22.

Expresspaket till utlandet varoförsändelse:

  • Till EU-länder behövs ingen tulldeklaration.
  • När det gäller försändelser innehållande varor som är adresserade till länder utanför EU måste de dokument som tullen kräver bifogas. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tulldeklarationen, skall man fylla i det antal tulldeklarationer CN 23 som saknas.
  • När varor sänds i kommersiellt syfte behövs en handels- eller proformafaktura.
Sändning

Kan lämnas in på alla Postens serviceställen. Utifrån ett separat avtal kan försändelsen hämtas hos avsändaren.

Specialförpackningar, som ingår i försändelsens pris:

  • DocPack-kartongkuvert för dokumentförsändelser som väger under 500 g, (B4)
  • SealPack-försändelsepåse (B3) för varor och dokument
  • MaxiPack-papplåda för lättare varor (innermått: 40 x 25 x 6 cm).

Förpackningarna finns att få på posten.

Försändelseuppföljning

Försändelserna kan följas upp utifrån försändelsekoden på adresskortet.

Mottagning

Försändelsen levereras till adressatens adress. En postboxadress får inte användas.

Prissättning

Prissättning enligt adresslandets avgiftszon och vikt.

Betalningssätt

Kontant.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Grunder för ersättning av postförsändelser och maximiersättningsbelopp

Innehållsbegränsningar

Försändelsen får inte innehålla ämnen och produkter som är förbjudna av Världspostföreningen (UPU), inom flygtrafik eller i Postens allmänna leveransvillkor.

  • Kontrollera adresslandets förbud och begränsningar i de landspecifika uppgifterna.

Skicka alltid pengar, värdepapper i fri omsättning, ädelmetaller, ädelstenar eller andra värdeföremål som assurerad försändelse.