Stor

Om försändelsens mått överskrider maximimåtten för paket, välj Till dörren-paket med tilläggstjänsten Stor försändelse.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Maximivikt

35 kg.

Maximimått

150 cm x 80 cm x 60 cm eller

300 cm x 30 cm x 30 cm

Märkning och koder

Kryssa för "Stor " på Till dörren adresskortet.

 

Prissättning

Priset omfattar även tilläggstjänsten Ömtåligt.

Betalningssätt

Kontant och med frimärken.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Annat att beakta

Tilläggstjänsten Stor försändelse kan inte kombineras med  Postpaket.

Koppla mig till följande produkter