Postförskott

Då du skickar ett paket mot postförskott löser adressaten ut paketet på posten genom att betala den förskottssumma du bestämt för paketet.

Beloppet styrs till ditt bankkonto. Vilken bank som helst med verksamhet i Finland duger. Beloppet betalas in på kontot inom 2-4 bankdagar efter betalningen.

Postförskottssummans maximibelopp är 8 400 euro.

I trafik mellan privatpersoner kan avsändaren ge tillåtelse till att adressaten kontrollerar innehållet i Postpaketet före kvittering och betalning av försändelsen (Leveransvillkor s. 3).

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Märkning och koder

Kryssa för "Postförskott" på adresskortet. Anteckna också postförskottsbeloppet samt kontonumret i IBAN-form och BIC-kode och eventuell referensuppgift.

Sändning

Möjligt när paketet skickas från posten med Postpakets adresskort.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Annat att beakta

Avsändaren ansvarar för att kontonumret och de specifika referensuppgifterna är korrekt skrivna på adresskortet. Om uppgifterna om konto, referenser eller myntenhet är bristfälliga, ansvarar Posten inte för förseningar i redovisningen eller för andra skador som uppstår. Meddelanden förmedlas inte i betalningsrörelsen.

 

Prisuppgifter

Koppla mig till följande produkter