Ömtåligt

Om försändelsen innehåller bräckligt gods lönar det sig att välja tilläggstjänsten Ömtåligt.

Grundläggande produktinformation
Adressländer

Inrikes.

Märkning och koder

Kryssa för "Ömtåligt" på adresskortet.

Fäst "Ömtåligt"-etiketter på paketet. Etiketter finns att få på posten. Behandlingsanvisningar på fabriksförpackningar är inte bindande för Posten.

Leveransvillkor

Leveransvillkor

Innehållsbegränsningar

Ett paket skall packas in på det sätt som innehållet kräver och det måste tåla transporten tillsammans med andra paket.

Prisuppgifter

Koppla mig till följande produkter